Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm Davranışı
Ders Kodu: TUR506
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: N/A
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, turizm davranışını bilen, turizm davranışının turizm işletmeciliği içerisindeki yerini ve önemini kavrayabilen, turizm davranışının turizm işletmeciliği kararlarına etkilerini bilen ve bu davranış bilgilerini işletme yararına sergileyen, uygulayabilen ve kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir

Özet İçerik

Bu ders kapsamında, turizm davranışı alanındaki temel kavramlara değinilerek turizm davranışının içsel (psikolojik) ve dışsal temelleri, turist tipolojileri; turistik yaşam biçimine özgü davranışlar; turistik satın alma karar süreçleri; paket ve günübirlik turlara katılan turistlerin pazarlık ve şikayet davranışları; turist-turist, turist-yerli halk ve turist-görevli ilişkileri ile turistik deneyim ve güdülenme konuları işlenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Vedat ACAR
Öğrenme Çıktıları
1.Turizm davranışı hakkında temel kavramları öğrenir
2.Turizm davranışının içsel temelleri hakkında bilgi öğrenir
3.Turistlerin satınalma davranışları hakkında bilgi edinir
4.Turistik deneyim konusunu kavrar
5.Turistik yaşam biçimine özgü davranışlar hakkında bilgi sahibi olur
6.Turist-turist ilişkileri hakkında bilgi edinir
7.Turist-yerli halk ilişkileri hakkında bilgi edinir
8.Turist-görevli ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur
9.Zamanlama kavramının farklı kültürler tarafından nasıl algılandığını öğrenir
10.Paket turlara ve günübirlik turlara katılan turistlerin şikayet davranışları hakkında bilgi edinir
11.Paket turlara ve günübirlik turlara katılan turistlerin pazarlık davranışları hakkında bilgi edinir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Doğan, H.Z. (2003). Turizmin Sosyokültürel Temelleri (İkinci Baskı), Detay Yayıncılık: Ankara.
2.Kozak, M. & Kozak, N. (Eds.) (2014). Aspects of Tourist Behavior, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle: UK.
3.Kozak, M. & Kozak, N. (Eds.) (2018)Tourist Behavior: An Experiential Perspective, Springer.
4.Reisinger, Y. & Turner, L. (2012). Cross Cultural Tourist Behavior in Tourism: Concepts and Analysis, Butterworth Heinemann: Oxford.
5.Rızaoğlu, B. (2004) Turizm ve Toplumsallaşma Detay Yayıncılık, Ankara
6.Rızaoğlu, B. (2012),Turizm Davranışı, Detay Yayıncılık, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Turizm davranışı ve temelleri (davranış kavramı, tüketici özellikleri, turizm davranışını açıklamada yapılan hatalar) hakkında bilgi verilecektir
1. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
2. Hafta - Teorik
Turizm davranışını anlamanın yararları, turizm davranışı ile ilişkili bilim dalları, turizm davranışını sergileyenler, turist kültürünün özellikleri hakkında bilgi verilecektir
2. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
3. Hafta - Teorik
Turizm davranışının içsel temellerinden güdülenme hakkında bilgi verilecektir
3. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
4. Hafta - Teorik
Turist tipolojileri (Cohen, Smith, Plog, Pearce) hakkında bilgi verilerek tipolojileri bilmenin sağladığı yararlar ile turist tipolojilerine yönelik literatürdeki eleştiriler tartışılacaktır
4. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
5. Hafta - Teorik
Turistlerin bilişsel yapısı (turistlerin gezi güdülerinden kaynaklanan beklentileri, turistlerin alışkanlıkları, gezi planlama süreci) ile paket tur veya günübirlik turlara katılan turistlerin şikâyet davranışları hakkında bilgi verilecektir
5. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
6. Hafta - Teorik
Turistik deneyimin temel özellikleri, turistik deneyimin evreleri ile turistik deneyim ortamlar (özgün durum, sahnelenen durum, yadsınan durum, kurgusal durum) hakkında bilgi verilecektir
6. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
7. Hafta - Teorik
Turistik satın alma davranışının özellikleri, satın alma davranışında öncelik sıralaması, satın alma karar sürecinin aşamaları, satın alma karar türleri hakkında bilgi verilecek, paket tur ve günübirlik turlara katılan farklı milliyetlerden turistlerin alışveriş eğilimleri incelenecektir
7. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
8. Hafta - Teorik
“Pazarlık davranışı” hakkında bilgi vererek günübirlik veya paket turlara katılan farklı milliyetlere mensup turistlerin pazarlık davranışları incelenecektir
8. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
“Zamanlama” kavramının kültürlere göre algılanış biçimleri hakkında bilgi verilerek günübirlik ve paket turlarda turistlerin zamanlama davranışları incelenecektir
10. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
11. Hafta - Teorik
Turistik yaşam biçimine özgü davranışlar (bireysel ve toplumsal davranışlar) hakkında bilgi verilecektir
11. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
12. Hafta - Teorik
Günübirlik ve paket turlarda turist-turist ilişkileri incelenecektir
12. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, Kaynak Tarama
13. Hafta - Teorik
Günübirlik ve paket turlarda turist-yerli halk ilişkileri incelenecektir
14. Hafta - Teorik
Günübirlik ve paket turlarda turist-görevli ilişkileri incelenecektir
15. Hafta - Teorik
Öğrenciler dönem ödevleri sunacaklardır
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Dönem Ödevi1%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Dönem Ödevi142042
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
3
4
3
4
3
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
3
4
3
4
3
OÇ-4
4
3
4
3
4
OÇ-5
3
4
3
4
3
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
OÇ-9
OÇ-10
OÇ-11
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu