Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm Politikası ve Planlaması
Ders Kodu: TUR508
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ülkemizde turizmin geliştirilmesi amacı ile uygulamaya konulan turizm politikaları konusunda bilinç oluşturulması.

Özet İçerik

Ülkemizdeki iç ve dış turizmle ilgili temel kamu politikaları, turistik ürün çeşitlendirmesi politikaları, Türkiye’de turizmle ilgili 5 yıllık Kalkınma Planlarında uygulanan turizm politikaları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi, Türk turizminde geleceğe yönelik olarak uygulanabilecek politikalar ve stratejiler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Zehra EĞE
Öğrenme Çıktıları
1.Genel teşvik politikaları ve turizmle ilgili teşvik politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Dünyada ve Türkiye’de değişen tüketici eğilimlerine cevap verebilecek ürün çeşitlendirilmesi gereği konusunda bilinçlenir ve bu konuda Türkiye’de uygulanan turizm çeşitleri konusunda bilgi sahibi olur.
3.5 Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm sektörü için öngörülen gelişme alanları, politikaları ve stratejileri konusunda bilgi sahibi olur.
4.Geleceğe yönelik turizmi geliştirmek amacıyla uygulanabilecek politikalar ve stratejiler geliştirebilecek önerilerde bulunabilir.
5.Turizm planlaması konusunda bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Olalı H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayın No:228, İstanbul.
2.İçöz, O., Var T., İlhan İ., (2007). Turizm Planlaması, Turhan Kitabevi, Ankara.
3.Bozok D., Şahin S., (2009). “Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikaları”, Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim, (Ed: Çavuş, Ege, Çolakoğlu) Detay Yayıncılık, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Turizm Politikası
1. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
2. Hafta - Teorik
Türkiye’de Uygulanan Turizm Politikaları
2. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
3. Hafta - Teorik
Ulusal ve uluslararası turizm talebinin analizi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
4. Hafta - Teorik
Turistik Ürün ve Turistik Ürün Politikası
4. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
5. Hafta - Teorik
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Politikaları
5. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
6. Hafta - Teorik
Turizm personeli eğitim ve istihdam politikaları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
7. Hafta - Teorik
Turizm finansmanı ve turizm yatırım politikaları
7. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
8. Hafta - Teorik
Turizmde tanıtma ve satış geliştirme politikaları
8. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
9. Hafta - Teorik
Turizm Planlaması
9. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
10. Hafta - Teorik
Bölgesel turizm planlaması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
11. Hafta - Teorik
Türkiye’de bölgesel turizm planlaması örnekleri
12. Hafta - Teorik
Turizmde taşıma kapasitesi
13. Hafta - Teorik
Dönem ödevlerinin sunumu
13. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma, sunum
14. Hafta - Teorik
Dönem ödevlerinin sunumu
15. Hafta - Teorik
Dönem ödevlerinin sunumu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ödev7%40
Dönem Ödevi1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Ödev104150
Dönem Ödevi120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
3
4
3
4
OÇ-2
3
4
3
4
3
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
3
OÇ-5
4
5
4
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu