Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
E-Turizm
Ders Kodu: TUR509
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özellikle İnternet’in gelişmesi ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan elektronik ticaretin yapısı içerisinde turizm işletmeleri ve turistik tüketiciler için fırsat ve tehditleri, yeni işletmecilik anlayışları ve uygulamalarını incelemektir.

Özet İçerik

Potansiyel müşteriye ulaşmak, ürünün ve hizmetlerin müşteriye tanıtımını ve satışını elektronik ortamda yapmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.E-turizm ile ilgili kavramları bilme.
2.E-ticaretin turizm işletmelerine ve turistik tüketicilere etkilerini bilme.
3.E-iş modelleri ve e-işletme stratejilerini bilme.
4.E-ticarette ödeme sistemleri ve güvenlik konularını bilme.
5.E-turizm yazılım teknolojilerini bilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ACAR Erkan, CANTÜRK Kayahan, Elektronik Ticaret ve Elektronik İş, Nobel Yayın Dağıtım, 2007
2.DOKUR Ş., ERBAŞLAR G., Elektronik Ticaret, Nobel Yayın Dağıtım, 2008
3.TAŞLAYAN Mustafa, Elektronik Ticaret, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2006
4.ÖZBAY Sebahat; AKYAZI Selma, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, 2004
5.ÖZMEN Şule, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009
6.ÜNAL Fatih, Büyük Veri ve Semantik, Abaküs Yayınları, 2015.
7.AKSU Halil, BIG DATA ve Diğer Yeni Trendler, Pusula Yayınları, 2013.
8.PARMAKSIZ, M. Yalçın, Google Analytics, Dikeyeksen Yayınları, 2013.
9.BALOĞLU, A., Karadağ, L., İnternet ve Pazarlama, Ekin Yayınları, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Elektronik Ticarete Giriş, Temel Kavramlar, İnternet ve Küreselleşme
1. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
2. Hafta - Teorik
E-Ticaretin İşletmelere ve Tüketicilere Etkileri, E-Ekonomi, E-İş ve E-Ticaret
2. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
3. Hafta - Teorik
Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Ekonomisi, Bilişim Sistemleri
3. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
4. Hafta - Teorik
E-Ticaret Model ve Türleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
5. Hafta - Teorik
E-İş Modelleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
6. Hafta - Teorik
E - Dönüşüm, Sanallaşma
6. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
7. Hafta - Teorik
E- İşletme Stratejileri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Değerlendirme
9. Hafta - Teorik
E-Ticarette Pazarlama, E-Rekabet, E-Alıcı, E-Ürün, E-Fiyat
9. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
10. Hafta - Teorik
E-Dağıtım, E-Tutundurma, Müşteri İlişkileri Yönetimi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
11. Hafta - Teorik
Turizm Endüstrisinde E-Ticaret uygulamaları
11. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
12. Hafta - Teorik
Veri Ambarı ve Veri Madenciliği
12. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
13. Hafta - Teorik
E-Ticaretin Araçları, E-Ticarette Ödeme Sistemleri
13. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
14. Hafta - Teorik
E Ticarette Karşılaşılan Sorunlar, E-Ticarette Güvenlik
14. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev220040
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
3
4
3
4
OÇ-2
3
5
4
3
4
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
3
OÇ-5
4
3
4
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu