Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu: TUR512
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Turizm işletmelerinde insan kaynakları bölümünün önemi ve fonksiyonlarının kavranması, işlevselliğinin arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi

Özet İçerik

Turizm işletmelerinde insan kaynakları planlaması, işgören seçimi, performans değerlendirme, kariyer planlama, ücretleme, personel eğitimi, personelin sağlık ve güvenliğinin korunması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ülker ÇOLAKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.İş analizi ve iş tasarımı yaparak insan kaynağı ihtiyacını belirleme
2.İşe uygun personel seçimi
3.İşletme içi eğitim programları oluşturma
4.Çalışanlarının performanslarını ölçme ve değerlendirme
5.ücretlendirme sistemi kurma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demir, C., Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel yayıncılık, İzmir, 2005.
2.Uyargil, C., vd., İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2010.
3.Çolakoğlu, O.E., ve Ü. Çolakoğlu., Seyahat Acentaları Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007.
4.Çolakoglu, Ü. Ve O.E. Çolakoğlu, Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010.
5.Ulusal ve uluslararası akademik dergiler(Anatolia, Soid, Stad, Journal of Tourism Researches , Tourism Management v.d.)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İnsan kaynakları ile ilgili temel kaynaklar
1. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
2. Hafta - Teorik
İş analizi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
3. Hafta - Teorik
İş tasarımı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
4. Hafta - Teorik
İnsan kaynakları planlaması
4. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
5. Hafta - Teorik
İnsan kaynakları seçimi ve yerleştirilmesi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
6. Hafta - Teorik
Eğitim ve geliştirme
6. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
7. Hafta - Teorik
Performans değerlendirme
7. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
8. Hafta - Teorik
Ücretleme ve ücret sistemleri
8. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
9. Hafta - Teorik
Özendirme ve ödül yönetimi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
10. Hafta - Teorik
İşçi sendikaları
10. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
11. Hafta - Teorik
Toplu pazarlıklar
11. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
12. Hafta - Teorik
İşgören devri, nedenleri, sonuçları
12. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
13. Hafta - Teorik
İşgören sağlığı ve iş güvenliği
13. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
14. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk ve etik
14. Hafta - Ön Hazırlık
Araştırma
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev4%20
Dönem Ödevi2%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151245
Ödev38127
Dönem Ödevi215132
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
3
4
3
4
OÇ-2
3
4
3
4
3
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
4
3
4
3
4
OÇ-5
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu