Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Mitoloji
Ders Kodu: TUR517
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: N/A
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders, mitoloji konulu plastik sanat eserlerinin dönemsel özelliklerini kavrama ve bu özelliklerin sanat felsefesinde bulduğu anlam üzerine ileri seviyede araştırma yapılmasını amaçlar.

Özet İçerik

Öğrenciler ders kapsamında bir konuya yönlendirilerek yazılı seminer araştırması hazırlar ve bu çalışmasını görsel malzeme eşliğinde sunar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK
Öğrenme Çıktıları
1.İmge – metin karşılaştırması ve değerlendirmesi.
2.Elde edilen bilginin değerlendirilmesine yönelik becerilerin geliştirilmesi
3.Araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi.
4.Araştırma seminerlerinin sunumu.
5.Araştırma seminerleri karşılaştırmalarının yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Roberto Carvalho de Magalhaes, Antik Çağ’dan Günümüze Sanatta Mitoloji, Çev. Y.D. Bengi, Alfa, İstanbul 2000.
2.Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa, İstanbul 2000.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sanatta form ve anlam
1. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
2. Hafta - Teorik
Yunan ve Roma sanatındaki mitolojik eserler
2. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
3. Hafta - Teorik
Rönesans Döneminde mitolojik eserler
3. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
4. Hafta - Teorik
Barok dönem mitolojik eserleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
5. Hafta - Teorik
19. yy.da mitolojik eserler
5. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
6. Hafta - Teorik
20.yy. da mitolojik eserler
6. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
7. Hafta - Teorik
Araştırma konularının belirlenmesi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
8. Hafta - Teorik
Araştırma yöntemleri
8. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Araştırma seminerlerinin sunumu.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma, seminer
11. Hafta - Teorik
Araştırma seminerlerinin sunumu.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma, seminer
12. Hafta - Teorik
Araştırma seminerlerinin sunumu.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma, seminer
13. Hafta - Teorik
Araştırma seminerlerinin sunumu.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma, seminer
14. Hafta - Teorik
Araştırma seminerlerinin sunumu.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Okuma, araştırma, seminer
15. Hafta - Teorik
Genel tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Ödev225050
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
4
3
4
3
OÇ-3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
4
3
4
3
OÇ-5
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu