Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk-İslam Döneminde Anadolu
Ders Kodu: TUR520
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Anadolu’da Türk İslam dönemine damgasını vuran Anadolu Selçuklu Devletinin saraylarını genel özellikleriyle kavramak. Selçuklu Mimarisinden Osmanlı mimarlığına geçişi anlamak. Osmanlının resim sanatındaki batılılaşma adımlarını anlamak.

Özet İçerik

Anadolu Selçuklu döneminde saray ve köşk mimarisinin gelişimi. Erken Osmanlı Dönemi camilerinin tipolojik açıdan değerlendirilmesi. Erken Osmanlı Dönemi’nde Hassa ocağı ve mimarlar. Osmanlı Duvar ve Tavan resimlerine genel bakış.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Anadolu Selçukluları saray ve köşklerinin mimari ve süsleme özelliklerini kavrama
2.Erken Osmanlı mimarisi ile diğer beylikler ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin benzer ve farklı özelliklerini anlama.
3.Anadolu’da duvar ve tavan resimleri
4.Yukarıdaki konularla ilgili internet ve kütüphane araştırması yaparak yeni yayınları takip edebilme, edinilen bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilme
5.Klasik Osmanlı mimarisi ile Batılılaşma Dönemi mimarisinin benzer ve farklı özelliklerini anlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ARIK, M.O., "Alanya İçkale Kazıları", Yılmaz Önge Armağanı, Konya 1993, s.13-27. ARIK, R., "Selçuklu Saray ve Köşkleri", (Yayına haz. Doğan Kuban) Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002, s. 251-266. ASLANAPA, O., Türk Sanatı I-II. İstanbul 1984. ÇAYIRDAĞ, M., "Kayseri'de Selçuklu Sarayı ve Köşkleri", Vakıflar Dergisi, 26/2004. SARRE, F., Konya Köşkü, (Çev. Şahabettin Uzluk), Ankara 1967. YETKİN, Ş., "Alara Kalesi'ndeki Hamamlı Kasır ve 13. yüzyıl Anadolu Mimarisindeki Yeri", Malazgirt Armağanı, Ankara 1972. Arık, R., Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 1976. Kuyulu, İ., “Anatolian Wall Paintings and Cultural Traditions”, EJOS, Volume III (2000), No.2, 1-27 (www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/EJOS-III.0-text.html) E. Diez-O. Aslanapa, Türk Santı,İstanbul 1955. C. E.Arseven, Türk Sanatı, İstanbul 1984. D. Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İst.1965. A. Altun, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. A. Kızıltan, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul 1958. S. Eyice, “Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 21/1-4, İstanbul 1963. O. Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1988.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Anadolu Selçukluları saray ve köşklerinin mimari ve süsleme özellikleri
2. Hafta - Teorik
Anadolu Selçukluları saray ve köşklerinin mimari ve süsleme özellikleri
3. Hafta - Teorik
Anadolu Selçukluları saray ve köşklerinin mimari ve süsleme özellikleri
4. Hafta - Teorik
Erken Osmanlı mimarisi ile diğer beylikler ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin benzer ve farklı özellikleri
5. Hafta - Teorik
Erken Osmanlı mimarisi ile diğer beylikler ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin benzer ve farklı özellikleri
6. Hafta - Teorik
Erken Osmanlı mimarisi ile diğer beylikler ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin benzer ve farklı özellikleri, ödevlerin dağıtılması
7. Hafta - Teorik
Erken Osmanlı Dönemi’nde Hassa ocağı ve mimarlar.
8. Hafta - Teorik
Erken Osmanlı Dönemi’nde Hassa ocağı ve mimarlar.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Osmanlı Duvar ve Tavan resimlerine genel bakış.
11. Hafta - Teorik
Osmanlı Duvar ve Tavan resimlerine genel bakış.
12. Hafta - Teorik
Ödev sunumları ve değerlendirme
13. Hafta - Teorik
Ödev sunumları ve değerlendirme
14. Hafta - Teorik
Ödev sunumları ve değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Ödev225050
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
3
4
3
4
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
4
5
4
5
4
OÇ-5
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu