Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yeni Teknolojiler ve Kültür Turizmi
Ders Kodu: TUR514
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Değişen dünya ve yeni teknolojiler eşliğinde kültür turizminde yaşanan değişimin takibini sağlamak ve bu değişime ayak uydurmak.

Özet İçerik

Dijital teknolojilerin kültür alanında etkin kullanımı ve bunun turizmde yansımaları dünya örnekleri üzerinden tartışmaya açılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Başak Burcu EKE
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyopolitik ve sosyoekonomik organizasyonu anlamak
2.Edinilen bilgiyi kullanarak toplumdaki kültürel ve sanatsal farkındalığı arttırmak
3.Yeni teknolojilerin kültür turizmi alanında kullanımı ile ilgili bilgi birikimini sağlamak
4.Sosyal ilişkiler yeteneğini ve bu ilişkileri düzenleyen kuralları geliştirmek.
5.Türkiye’nin bu alandaki konumunu değerlendirmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mücahit Yıldırım, Tarihsel Süreçlerin Kültür Ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Ertuğrul Fırkateyni, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12 (2),2019, 498-520.
2.Y. Öztürk Ve G. Yazıcıoğlu, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002(2), 183-195.
3.Suna Doğaner, Türkiye’de Kültür Turizmi, İstanbul, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kültür turizminde yeni yönelimler ve yöntem değerlendirmesi.
2. Hafta - Teorik
Yeni teklonojiler,müzeler ve turizm.
3. Hafta - Teorik
Yeni teknolojiler, geziler ve turizm.
4. Hafta - Teorik
Evden katılımın etkileri
5. Hafta - Teorik
Türkiye’de kültür turizminde güncel uygulamalar
6. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı analizler sonucunda gelecek üzerine fikirler
7. Hafta - Teorik
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Ödev ve okumalar eşliğinde kültür turzmi geleceği hakkında değerlendirmeler 1
9. Hafta - Teorik
Ödev ve okumalar eşliğinde kültür turzmi geleceği hakkında değerlendirmeler 2
10. Hafta - Teorik
Ödev ve okumalar eşliğinde Türkiye’de kültür turzimi geleceği hakkında değerlendirmeler 1
11. Hafta - Teorik
Ödev ve okumalar eşliğinde Türkiye’de kültür turzimi geleceği hakkında değerlendirmeler 1
12. Hafta - Teorik
Ödev ve okumalar eşliğinde Türkiye’de kültür turzimi geleceği hakkında değerlendirmeler 1
13. Hafta - Teorik
Denenmemiş olan stratejileri denemek ve yeni fikirleri takip etmek
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151360
Ödev225050
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
4
3
5
4
OÇ-2
5
3
3
5
5
OÇ-3
4
3
3
5
5
OÇ-4
5
4
3
5
5
OÇ-5
4
3
3
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu