Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sürdürülebilir Turizm
Ders Kodu: TUR526
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders son yıllarda turizm ile çok yakından ilişkili olan çevre ilişkileri bakımından gelecek nesillerin de turizmden sağlıklı bir şekilde yararlanması amacı ile kamu ve özel kurumlar tarafından alınan mevcut ve geleceğe dönük önlem ve uygulamaları kapsamaktadır. Ders ayrıca sürdürülebilir turizmin temel felsefesi ve ilkeleri konusundaki bilgileri öğrencilere aktarmayı amaçlar.

Özet İçerik

Sürdürülebilir turizm, insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve gelecek kuşakların da aynı gereksinmelerini karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir yaklaşım olarak tanımlanır. Ders temel olarak bu konular üzerinde yoğunlaşır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Onur İÇÖZ
Öğrenme Çıktıları
1.Turizm alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve turizm işletmeciliğinin disiplinler arası yapısı bağlamında farklı disiplinlerin bakışı ile sektörü değerlendirebilir.
2.Turizm işletmeciliği alanındaki bir probleme ilişkin çalışma yaparken sektörün hem sosyo-ekonomik etkilerini hem de işletmecilikle ilgili sorunlarını birbirleri ile etkileşim içerisinde ayrı ayrı analiz eder.
3.Turizm işletmeciliği alanında daha önce ortaya koyulmamış belli konularda bilgi üretmek adına birincil veri kaynaklarına yönelik çalışma yapar.
4.Turizm işletmeciliği alanında ortaya çıkan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
5.Turizm işletmeciliği alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve alanına ilişkin projelerde, proje yürütücüsü veya katılımcısı olarak görev alır.
6.Turizm işletmeciliği alanında belli konularda strateji ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir; işletmenin görev aldığı alanlara ilişkin vizyon, amaç ve hedefleri belirler.
7.Turizm işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerilere eleştirel bir gözle yaklaşır, sorgular ve sorunların tespiti, analizi ve çözümünde analitik yaklaşımı uygulayarak çok yönlü araştırma gerçekleştirir.
8.Turizm işletmelerinde görev aldığı alanla ilgili olarak sürekli kendini yeniler ve geliştirir.
9.Veri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
10.En az bir yabancı dilde turizm literatürünü takip etme yeteneğine sahiptir.
11.Turizm işletmelerinin departmanları ile ilgili gelişmelerde paylaşıma açıktır ve bilgilerini paylaşır.
12.Turizm işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bu teknolojileri kullanır.
13.Turizm işletmeciliği alanındaki ortaya koyulmuş mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
14.Turizm işletmeciliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.R.Harris, T.Griffin & P.Williams (Eds.). Sustainable Tourism – A Global Perspective, Butterworth-Heineman, Elsevier, Oxford, 2002.
2.R.J.Orsato,Sustainability Strategies, Palgrave McMillan, 2009.
3.H. Çeken (Ed.), Sürdürülebilir Turizm – Temel Kavramlar ve İlkeler. Detay Yayınevi, Ankara, 2016
4.O. Kuntay, Sürdürülebilir Turizm Planlaması. Alp Yayınevi, 2004.
5.M. Kozak (Ed.), Sürdürülebilir Turizm-Kavramlar ve Uygulamalar, Detay yayınevi, Ankara, 2014.
6.O.Bahar, M.Samırkaş ve N.Çelik, Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm. Süre Yayınevi, Muğla, 2015.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm Kavramı – Tanım ve İçerik
2. Hafta - Teorik
Turizm ve Çevre İlişkileri – Doğal, Kültürel ve Sosyal çevre etkileşimleri
3. Hafta - Teorik
Turizmin gelişmesi ve gelişmenin çevre üzerindeki sonuçları.
4. Hafta - Teorik
Eko Turizm, Eko Etiket ve sürdürülebilirlik.
5. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Gelişimi
6. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Uluslararası Kuruluşlar – UNEP ve UNWTO İlkeleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
8. Hafta - Teorik
Aşırı Turizm (Overtourism), Taşıma kapasitesi ve Çevresel Etki değerlendirmesi
9. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Doğal Miras
10. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras
11. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm Planlaması İlkeleri
12. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
13. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Kamu Kurumları
14. Hafta - Teorik
Sürdürülebilir Turizm ve Sivil Toplum Kuruluşları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%15
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)2%5
Derse Katılım (Performans)14%5
Ödev3%5
Dönem Ödevi1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev30721
Dönem Ödevi101010
Bireysel Çalışma201428
Kısa Sınav20510
Ara Sınav1066
Dönem Sonu Sınavı1088
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
4
3
4
3
OÇ-2
2
4
3
3
3
OÇ-3
4
4
3
3
3
OÇ-4
3
4
4
5
4
OÇ-5
4
3
2
2
2
OÇ-6
4
5
4
3
4
OÇ-7
OÇ-8
OÇ-9
OÇ-10
OÇ-11
OÇ-12
OÇ-13
OÇ-14
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu