Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm ve Seyahat Pazar Araştırmaları
Ders Kodu: TUR527
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu ders öğrencilerin seyahat ve turizm pazarlarının yapısını daha iyi anlamalarını amaçlamaktadır. Ders turizm, seyahat ve boş zaman faaliyetlerinin oluşturduğu pazarların başlıca araştırma alanlarına ilişkin konular üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca turizm pazarları ile ilgili veri toplanması ve analizine ilişkin temel kavramların kullanımı ile yapılacak olan pazar araştırmaları da dersin önemli konularındandır. Buna ilişkin nitel ve sayısal yöntemlerin bu pazar araştırmalarında nasıl ve nerelerde kullanılacağı araştırmalar konusunda da bilgiler yer alacaktır.

Özet İçerik

Bu dersin içeriği temel olarak aşağıda sıralanmış konulardan oluşmaktadır. 1) Turizm pazarları ve temel özellikleri, diğer tüketici pazarlarından farklılıkları 2) Seyahat ve turizm pazarları konusundaki araştırmaların temel özellikleri 3) Turizm pazarlarının yapı ve özelliklerinin bilinmesinin önemi. 4) Turizm pazar araştırmaları için temel araçlar ve alanlar 5) Turizm pazar araştırma teknikleri ve yöntemleri 6) Bir turizm pazar araştırmasının tasarlanması, planlanması ve uygulanması. 7) Araştırma bulgularının raporlanması ve ilgili kişi ve kurumlara sunumu.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Onur İÇÖZ
Öğrenme Çıktıları
1.Turizm alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve turizm işletmeciliğinin disiplinler arası yapısı bağlamında farklı disiplinlerin bakışı ile sektörü değerlendirebilir.
2.Turizm işletmeciliği alanındaki bir probleme ilişkin çalışma yaparken sektörün hem sosyo-ekonomik etkilerini hem de işletmecilikle ilgili sorunlarını birbirleri ile etkileşim içerisinde ayrı ayrı analiz eder.
3.Turizm işletmeciliği alanında daha önce ortaya koyulmamış belli konularda bilgi üretmek adına birincil veri kaynaklarına yönelik çalışma yapar.
4.Turizm işletmeciliği alanında ortaya çıkan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
5.Turizm işletmeciliği alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve alanına ilişkin projelerde, proje yürütücüsü veya katılımcısı olarak görev alır.
6.Turizm işletmeciliği alanında belli konularda strateji ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir; işletmenin görev aldığı alanlara ilişkin vizyon, amaç ve hedefleri belirler.
7.Turizm işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerilere eleştirel bir gözle yaklaşır, sorgular ve sorunların tespiti, analizi ve çözümünde analitik yaklaşımı uygulayarak çok yönlü araştırma gerçekleştirir.
8.Turizm işletmelerinde görev aldığı alanla ilgili olarak sürekli kendini yeniler ve geliştirir.
9.Veri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
10.En az bir yabancı dilde turizm literatürünü takip etme yeteneğine sahiptir.
11.Turizm işletmelerinin departmanları ile ilgili gelişmelerde paylaşıma açıktır ve bilgilerini paylaşır.
12.Turizm işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bu teknolojileri kullanır.
13.Turizm işletmeciliği alanındaki ortaya koyulmuş mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
14.Turizm işletmeciliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.M.Finn, M.Elliot-White and M.Walton Tourism and leisure Research Methods – Data Collection, analysis and interpretation, 2005. Pearson Education, Longman. Harlow, Essex, U.K.
2.A.J.Weal, Research Methods for Tourism and Leisure, Financial Times Press. 2011.
3.L.Dwyer, A.Gill and N.Seetaram, Handbook on research Methods on Tourism, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2012.
4.M.Kozak, Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yayım ve Yazım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık, 2017.
5.M.Sarıoğlan, Güncel Turizm Araştırmaları, Akademisyen Kitabevi, 2020. Araçlar Sayı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Seyahat ve turizm pazarlarının yapısı ve temel özellikleri
2. Hafta - Teorik
İnsanların seyahat nedenlerini ve destinasyon seçimlerini analiz edebilmek.
3. Hafta - Teorik
Seyahat ve turizm ile ilgili temel motivasyonlar.
4. Hafta - Teorik
Turizm pazar araştırmaları konusunda temel yaklaşımlar
5. Hafta - Teorik
Turizmde araştırma tasarlanması ve metodoloji
6. Hafta - Teorik
Turizmde talep modellemesi ve talep tahminleme
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
8. Hafta - Teorik
Uluslararası ve Ulusal turizm pazar araştırma alanları
9. Hafta - Teorik
Pazar araştırmalarında veri toplama, birinci ve ikincil kaynak kullanımı.
10. Hafta - Teorik
Turizm araştırmalarında örnek olay (vaka) analizleri
11. Hafta - Teorik
Pazar araştırmalarında etnografik ve kültürlerarası yaklaşımlar
12. Hafta - Teorik
Odak gruplar ve ziyaretçi mülakatları
13. Hafta - Teorik
Turizm pazar araştırmalarında farklı yöntemleri birlikte kullanımı
14. Hafta - Teorik
Bir araştırma raporunun hazırlanması ve sunumu.
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%15
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Kısa Sınav (Quiz)2%5
Derse Katılım (Performans)14%5
Ödev3%5
Ödev Sınavı1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev30824
Dönem Ödevi101010
Bireysel Çalışma30824
Kısa Sınav20510
Ara Sınav1077
Dönem Sonu Sınavı1088
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
4
3
3
3
OÇ-3
4
3
4
3
4
OÇ-4
3
3
4
3
3
OÇ-5
3
3
3
4
3
OÇ-6
3
3
3
4
5
OÇ-7
OÇ-8
OÇ-9
OÇ-10
OÇ-11
OÇ-12
OÇ-13
OÇ-14