Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Ekonomi - Finans ve Bankacılık (Disiplinlerarası) Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ekonomi-Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans (Tezsiz İkinci Öğretim) Programında 2 yarıyıl eğitim verilmesi planlanmaktadır. Programda bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ekonomi-Finans ve Bankacılık Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki Öğrenmenin Tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ekonomi-Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans (Tezsiz İkinci Öğretim) Programının amacı; ekonominin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş ekonomi ve finans uzmanları yetiştirmektir. 2 yarıyıla uygun tasarlanan Yüksek Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde ekonomi ve finans bilgisi, analiz teknikleri, güncel ekonomik sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ekonomi-Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans (Tezsiz İkinci Öğretim) Programını bitiren öğrenciler; kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilir veya uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yok
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 70 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu