Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ekonomi, finans ve bankacılık alanındaki temel kavramları doğru kullanabilme
2.Ekonomi, finans ve bankacılık alanına etki eden felsefi, sosyal, tarihsel ve psikolojik temelleri kavrayabilme
3.Ekonomik, finansal ve bankalarla ilgili olayları teorik ve ampirik olarak analiz edebilme
4.Bir ekonomik, finansal ya da bankacılıkla ilgili sorunu bilimsel ilkelere uygun olarak değerlendirebilme
5.Ekonomik, finansal ya da bankacılıkla ilgili bir soruna işbirlikli biçimde, ilke ve ölçütlere uygun çözüm önerileri geliştirebilme
6.Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası akademik yayınları izleyebilme
7.Mesleki sorunları/konuları tartışırken ve alanla ilgili çalışmaları yürütürken ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında kullanılan bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme
8.Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında bilimsel araştırma yapmaya istekli olma
9.Mesleki bir kimlik olarak ekonomi-finans uzmanlığına ve bankacılığa değer katabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu