Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emine GERÇEK ÖTER
Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Anabilim Dalı Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Örgün Öğretim veren bir programdır.
Misyon
Misyonumuz alanında araştırmacı, lider, danışman ve yüksek kalitede hasta bakımı sağlayan uzmanlık derecesine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz hemşirelik alanında akademik bir birim olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği başarmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel ve çağdaş uzman hemşireleri yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak ve gerek toplum sağlığının gerekse mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Birimde 1 anfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, 4 servis odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu