Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgiye sahiptir.
2.Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılı
3.Beslenme ve Diyetetik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir
4.Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarını öğrenir ve uygular.
5.Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır
6.Öğrenme hedeflerini belirler ve uygular
7.Beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8.Alanındaki duygu düşünce ve projelerini etkili bir şekilde aktarabilir
9.Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu