Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Ekonometri Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Normal Öğretim
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Finansal Ekonometri Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Tezli yüksek lisans programına yatay geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans tez çalışmasını (60 AKTS karşılığı) tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Finansal Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programının amacı; finans ve ekonometri alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş finansal ekonometri uzmanları yetiştirmektir. 2 yılda toplam 4 yarıyıla uygun tasarlanan Yüksek Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde ekonometri ve finans bilgisi, analiz teknikleri, güncel ekonomik sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Finansal Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programını bitiren öğrenciler; kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilir veya uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Finansal Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler, doktora için gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarında öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınaraköğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 70 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu