Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ekonometrik kavramların öğrenilmesi
2.Ekonometrik model tahmin edebilme
3.Tahmin edilen ekonometrik modelin güvenilirliğini test edebilmek
4.Zaman serisi analizini öğrenme
5.Finansal varlıkların tanınması ve ekonomik birimlerin kararlarını ölçen analizlerin yapılması
6.Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilme
7.Finans ve ekonomi alanlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.
8.Para teorisi, uluslararası ticaret ve finans teorileri üzerine yapılabilecek ekonometrik uygulamalara temel olacak bilgilerin öğretilmesi
9. Bilimsel bir alanda detaylı literatür araştırması yapabilme,topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme, yorumlayabilme ve bulguları rapor haline getirebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu