Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Maliye ve Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Normal Öğretim
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Mali Hukuk Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Tezli yüksek lisans programına yatay geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans tez çalışmasını (60 AKTS karşılığı) tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Maliye ve Vergi Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans programının amacı: maliye alanına hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek. 2 yılda toplam 4 yarıyıla uygun tasarlanan Yüksek Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde mali hukuk bilgisi, güncel mali sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye ve Vergi Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans programını bitiren öğrenciler; kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilir veya uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Maliye ve Vergi Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler, doktora için gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarında öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 70 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın iktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu