Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI
Anabilim Dalı Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Mevlana Koordinatörü
ADÜ Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Maliye, Ekonometri ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bu fakültede ilerleyen yıllarda Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ve Maliye bölümleri de açılacaktır. Aydın İktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Maliye Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar ile devlet kurumları için maliye ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Maliye bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Maliye alanına hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
2 tane yüksek lisans dersliği, dersliklerde bilgisayar ve projektör.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu