Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri
ÇEİ501
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası Çalışma Normları
ÇEİ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toplu İş Hukuku Uygulamaları
ÇEİ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Emek Piyasaları Analizi
ÇEİ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Verimlilik Yönetimi ve Kalkınma
ÇEİ506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşgücü Piyasasının Demografik Analizi
ÇEİ507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Göç ve İşgücü Piyasaları
ÇEİ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Refah Ekonomisi ve Sosyal Politika
ÇEİ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri
ÇEİ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmetler
ÇEİ511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamında Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma
ÇEİ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Sosyolojisi ve Temel Sorun Alanları
ÇEİ513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamının Psikolojik Boyutları ve Uygulamaları
ÇEİ514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık
ÇEİ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
ÇEİ516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Emek Tarihi
ÇEİ517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
ÇEİ518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler
ÇEİ519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisat Politikaları ve İşsizlik
ÇEİ520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometri I
ÇEİ521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometri II
ÇEİ522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Aile Politikaları
ÇEİ523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 17
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
ÇEİ503
Zorunlu 3 0 5
Seminer
ÇEİ701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası Çalışma Normları
ÇEİ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toplu İş Hukuku Uygulamaları
ÇEİ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Emek Piyasaları Analizi
ÇEİ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Verimlilik Yönetimi ve Kalkınma
ÇEİ506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşgücü Piyasasının Demografik Analizi
ÇEİ507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Göç ve İşgücü Piyasaları
ÇEİ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Refah Ekonomisi ve Sosyal Politika
ÇEİ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri
ÇEİ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmetler
ÇEİ511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamında Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma
ÇEİ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Sosyolojisi ve Temel Sorun Alanları
ÇEİ513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamının Psikolojik Boyutları ve Uygulamaları
ÇEİ514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık
ÇEİ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
ÇEİ516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Emek Tarihi
ÇEİ517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık
ÇEİ518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler
ÇEİ519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İktisat Politikaları ve İşsizlik
ÇEİ520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometri I
ÇEİ521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ekonometri II
ÇEİ522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Aile Politikaları
ÇEİ523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu