Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fizik Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
1992 yılında 3837 sayılı kanunla kurulan üniversitemizin beş fakültesinden birisi olan Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 yılında beş bölüm ile oluşturulmuştur. Bölümümüz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüz fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans programının öncelikli amaçları arasında, lisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilere bir üst eğitim verme olanağı oluşturmaktır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır. Programlar arası geçişlerde disiplinler arası araştırmalara öncelik tanınır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa başvuran öğrencilerin; temel fizik kavramları ve yasalarını açıklayabilmeleri ve kullanabilmeleri, deney yapıp sonuçlarını fiziğin yasaları ile ilişkilendirebilmeleri, fiziksel dünyanın gerçekliğini ve evrenselliğini anlayabilmeleri, bilimsel ve bilimsel olmayan yaklaşımları ayırt edebilmeleri beklenir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, bir tez hazırlayıp seçilmiş juri önünde başarılı şekilde savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 4 dönemdeki derslerin toplam kredisi 120 AKTS'dir.
Program Profili
Programı tamamlayan öğrencinin fizik kavram ve yasalarını fizik problemlerinin çözümünde kullanabilmesi, kontrollü deneyler yapabilmesi ve çalışmalarını bilimsel toplantılarda sunabilmesi, ilk kez karşılaştığı fiziksel sorunları anlayıp bunlara çözümler önebilmesi, teknoloji ile fizik arasındaki ilişkiyi kurabilmesi ve yeni teknolojileri anlayabilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olan öğrenciler, özel şirketlerin araştırma geliştirme laboratuvarlarında, özel ve resmi okullarda , üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı olarak iş bulabilirler. Ayrıca bankalarda, bilimsel ekipman satışlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler doktora programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 yarıyılda 1 arasınav ve 1 final sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Arasınavın %40’ı, final sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 70 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için öğrencilerin bütün derslerini başarı ile tamamlamaları, tezlerini yazıp başarılı şekilde savunmaları gerekmektedir. En az 120 AKTS kredilik ders ve 1 seminer vermesi gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu