Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel fizik kavramlarını derinlemesine anlayabilmeli ve kendi başına uygulayabilmeli
2.Fiziğin yasaları arasındaki ilişkiyi ve bütünlüğü görebilmeli ve problem çözmede ve çözüm önermede kullanabilmeli
3.Klasik, göreli ve kuantum fiziğinin temel prensiplerini bilebilmeli ve problemlerin çözümünde kullanabilmeli
4.Fiziğin belli bir konusunda araştırma yapabilmeli
5.Fizik ile ilgili yaptığı araştırmaları raporlar ve makale halinde yazabilmeli bulgularını bilimsel toplantılarda sunabilmeli
6.Karmaşık problemlerin fizikteki hangi basit kavramlarla ilişkili olduğunu söyleyebilmeli ve anlatabilmeli
7.Fiziksel problemlerin çözümlerinde bilgisayardan yararlanabilmeli
8.Fizikte teori ile deney arasındaki ilişkiyi kurabilmeli, deneysel çalışmışsa teorisini, teorik çalışmışsa bunun hangi deneylerle ilişkili olduğunu veya deneyinin yapılıp yapılmadığını anlatabilmeli
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu