Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Arkeoloji Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Arkeoloji Yüksek Lisans programı, teorik dersler yanında öğrencilerin bilgilerini uygulayabilecekleri kazı ve araştırma projeleri gibi uygulama alanlarına yönelik eğitim öğretim vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Erasmus, Farabi gibi değişim programları uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler başvurdukları takdirde daha önce eğitimini aldıkları programla ilgili kredi ve not talepleri ilgili birim tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Toplamda en az 21 kredilik; en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yapmak zorunludur.
Program Profili
Eğitim 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır. Bölüm akademisyenleri, eğitim çalışmaları dışında, öğrencilerin de katılabildikleri kazılar, yüzey araştırmaları ve müze araştırmalarını yürütmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız KPSS’den gereken puanı almaları durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Her alanda doktora programlarına başvurulabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Arasınav notunun %40’ı ve yarıyıl sınavı notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 70 puan olması gerekir. 100 Puan Çift Harf Değerlendirme 90-100 AA Pekiyi 85-89 BA Pekiyi 80-84 BB İyi 75-79 CB İyi 70-74 CC Orta 0-69 FF Başarısız
Mezuniyet Koşulları
Toplamda en az 21 kredilik; en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yapmak zorunludur.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu