Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel İnceleme ve Yazma Yöntemleri
ARKE508
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Demir Çağda Anadolu
ARKE568
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Çağ Yontu Sanatı I
ARKE501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Dönem Seramiği I
ARKE503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Filoloji ve Epigrafi Çalışmaları I
ARKE505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
M. Ö. II. Binde Doğu Anadolu
ARKE507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
M. Ö. II. Binde Batı Anadolu I
ARKE509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İon Mimarlığının Doğuşu I
ARKE511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadoluda Savunma Mimarisi I
ARKE513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Pers Sanatı I
ARKE515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu'da Hellenistik Dönem Seramiği
ARKE517
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Çağda Ege'de Yaşam I
ARKE519
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellen ve Roma Dininde Yer Altı Tanrıları ve Kültleri I
ARKE521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Neolitik Dönemde Anadolu
ARKE523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Tunç Çağı Anadolu'sunda Bölgesel Kültürler
ARKE527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu İlk Tunç Çağı Kronolojisi
ARKE529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu'da Ölü Gömme Gelenekleri I
ARKE531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu ve Ege Adalarındaki Prehistorik ve Protohistorik Yerleşimler
ARKE533
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mimari Heykeltıraşlık I
ARKE537
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarih Yazımı I
ARKE541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küçükasya Kent Tarihi I
ARKE543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu’da Arkaik Dönem Seramikleri I
ARKE545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu Hellenistik Dönem İmar Faaliyetleri I
ARKE547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Uygarlıklarında İnsanın Kültürel Gelişimi ve Dönüşümü I
ARKE550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu Terrakotta Figürinleri I
ARKE552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellenistik ve Roma Dönemi’nde Anadolu’da Heykeltraşlık Sanatı ve Ekolleri I
ARKE554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Büyük Menderes Vadisi Arkeolojik Araştırmaları I
ARKE556
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karia ve Lykia Mezar Heykeltraşlığı Tipolojisi I
ARKE558
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Anıt Heykeltraşlığı I
ARKE560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellenistik ve Roma Dönemi Heykel İkonografisi I
ARKE562
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Lydia Arkeolojisi I
ARKE564
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
ARKE701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
M. Ö. I. Binyıl’da Anadolu Maden Sanatı
ARKE569
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Çağ Roma Yontu Sanatı
ARKE502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Dönem Seramiği II
ARKE504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Filoloji ve Epigrafi Çalışmaları II
ARKE506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
M. Ö. II. Binde Batı Anadolu II
ARKE510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İon Mimarlığının Doğuşu II
ARKE512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadoluda Savunma Mimarisi II
ARKE514
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Pers Sanatı II
ARKE516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi Seramiği
ARKE518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Antik Çağda Ege'de Yaşam II
ARKE520
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellen ve Roma Dininde Yer Altı Tanrıları ve Kültleri II
ARKE522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kalkolitik Çağda Güneydoğu Anadolu ve Mezopotamya
ARKE524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hititler ve Ege Bölgesinin Kültürel Siyasal İlişkileri
ARKE526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
M. Ö. II. Binde Orta Anadolu Yerel Seramiği
ARKE528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu'da Ölü Gömme Gelenekleri II
ARKE532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kolonizasyon ve Doğu-Batı İlişkileri
ARKE534
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Mimari Heykeltıraşlık II
ARKE538
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tarih Yazımı II
ARKE542
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Küçükasya Kent Tarihi I
ARKE544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu’da Arkaik Dönem Seramikleri II
ARKE546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu Hellenistik Dönem İmar Faaliyetleri II
ARKE548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Uygarlıklarında İnsanın Kültürel Gelişimi ve Dönüşümü II
ARKE551
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Anadolu Terrakotta Figürinleri II
ARKE553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellenistik ve Roma Dönemi’nde Anadolu’da Heykeltraşlık Sanatı ve Ekolleri II
ARKE555
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Büyük Menderes Vadisi Arkeolojik Araştırmaları II
ARKE557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karia ve Lykia Mezar Heykeltraşlığı Tipolojisi II
ARKE559
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Anadolu Anıt Heykeltraşlığı II
ARKE561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hellenistik ve Roma Dönemi Heykel İkonografisi II
ARKE563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Lydia Arkeolojisi II
ARKE565
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu