Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Caner IŞIK
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Berna AKYÜZ SİZGEN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cihan DOĞAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özlem YILMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Harun KAYA
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Kadriye HAYIR
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Cihan DOĞAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Berna AKYÜZ SİZGEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özlem YILMAZ
Mevlana Koordinatörü
Disiplinler arası çalışmaya uygun bir bilim alanı olan Türk Dili ve Edebiyatı, Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini inceler. Türk dilinin tarihî ve çağdaş metinlerinden hareketle insan yapıp etmelerinden ibaret ortak insanlık kültüründeki Türkçe katkısını ortaya çıkarmak amacındadır. Bunun için “tamga”lardan fonetik alfabeye kadar tüm metinler incelenerek art ve eş zamanlı değerlendirmeler yapılır. Dünya Edebiyatının belli başlı klasikleri, metinler arasılık başta olmak üzere tüm yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır.
Tarihçesi
1992 yılında Üniversitemizle birlikte kurulan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyinde eğitime 1993-1994 öğretim yılında başlamıştır. Bölümümüzde 2002-2003 öğretim yılından itibaren de yüksek lisans eğitimi verilmektedir.
Misyon
Türk adının binlerce yıllık süreçteki anlam zenginliklerinde tecelli eden zaman, zemin ve hâlihazırdaki kültür birikimimize dair farkındalıklar yaratarak bu birikimin dil ve edebiyattaki yansımalarını ortaya çıkarmak. Söz konusu ameliyenin teslimiyeti gerektiren bir sonsuzluk duygusu olduğunu gerekçelendirmek. Bu duygunun Türkçenin evrensel -ki dünyanın her kıtasında anadili olarak konuşulan tek dildir- ve onu konuşanların da "şifahî" yanında "üniversal" sıfatıyla vasıflandırılışının sebep ve sonucu olduğu gerçeğinden kaynaklanan şuuru temsil etmek.
Vizyon
Çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunurken çağın gelişmeleri diye sunulan bilgilerin gündelik hayatımızın aleadelikleri içinde farkedemediğimiz öz değerlerimiz de olabileceğini akıldan çıkarmadan misyonumuzdaki amaçları gerçekleştirmek. Bize ait değerleri bizimsemeden özümseyip mensubiyetlerine mezcetmiş atalarımızın üstünlüğünü, her insanın eşit olduğu, üstünlüğün cevherî değil insana hizmet ederken edinilen tecrübeler ve ödenen bedellerle şekillenen arızî bir hâl olduğunu akıldan çıkarmadan anlamak ve anlatmak. Onlardan bir dizede, bir türküde, bir atasözünde kalan değerleri, insanlığa fark ettirmek. Dünyanın her yerinde anadili olarak kullanılan Türkçenin dünyaya dair tüm kültürlerin bileşkesi olduğu gerçeğini gerekçelendirerek temsil eden öğrenciler yetiştirmek.
Amaç
Önce insanlığa sonra milletimize ve sonra da öğrencimize hayır getirecek bir eğitim vermek. Seçeceği meslek her ne olursa olsun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu bir kişinin edinmiş olması gereken donanımla uğurladığımız öğrencinin almış olduğu teorik bilgilerin hayata uygulanabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak. Dünyanın en derin ve yaygın kültürlerinden biri olan Türk kültürünün eş ve art zamanlı tüm ürünlerine erişip onlar konusunda toplumu bilinçlendirebilecek şuur ve donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek suretiyle topluma ve insanlığa hizmet sunmak.
Fiziki Altyapı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümümüzde, Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 80 kişilik 2 sınıf ve40 kişilik bir sınıfa sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu