Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
TRDE589
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I
TRDE501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I
TRDE503
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri I
TRDE505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Türk Nesrinin Gelişmesi I
TRDE507
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Türk Edebiyatında Nazım I
TRDE509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Arap Dili I
TRDE511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Altayistik
TRDE525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Hikâye
TRDE541
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Roman Teknikleri ve Roman İnceleme Yöntemleri I
TRDE543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yazar ve Metin İncelemeleri (roman) I
TRDE545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatı Fikir Akımları I
TRDE547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Türk Edebiyatı (roman ve Hikâye) I
TRDE551
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Edebiyatı I
TRDE553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Edebiyatının Kaynakları
TRDE561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Bilgisi Kaynakçası I
TRDE563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Bilimi Araştırmaları
TRDE565
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları I
TRDE571
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri I
TRDE573
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Dili I
TRDE585
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Göstergebilime Giriş
TRDE587
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Yapı Bilgisi
TRDE521
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halk İnançları
TRDE567
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Şairleri ve Aşıklık Edebiyatı
TRDE569
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etnografik Alan Araştırması Metodları I
TRDE559
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Köktürkçe Metin İncelemeleri
TRDE523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri I
TRDE529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dilbilim I
TRDE531
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karahanlı Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE524
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
TRDE701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri II
TRDE502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II
TRDE504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri II
TRDE506
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Türk Nesrinin Gelişmesi II
TRDE508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Klasik Türk Edebiyatında Nazım II
TRDE510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Arap Dili II
TRDE512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatında Tenkit
TRDE542
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Roman Teknikleri ve Roman İnceleme Yöntemleri II
TRDE544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yazar ve Metin İncelemeleri (roman) II
TRDE546
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yeni Türk Edebiyatı Fikir Akımları II
TRDE548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Araştırma ve Eleştiri Yöntemleri
TRDE550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Türk Edebiyatı (şiir) II
TRDE552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Batı Edebiyatı II
TRDE554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri
TRDE562
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Bilgisi Kaynakçası II
TRDE564
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Geleneksel Türk Tiyatrosu
TRDE566
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Destanları ve Mitolojisi
TRDE568
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları II
TRDE572
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri II
TRDE574
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Fars Dili II
TRDE586
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Göstegebilim Uygulamaları
TRDE588
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Harezm Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE528
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkçe Cümle Bilgisi
TRDE522
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halk İnançları
TRDE567
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Halk Şairleri ve Aşıklık Edebiyatı
TRDE569
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etnografik Alan Araştırmaları II
TRDE560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Uygur Türkçesi Metin İncelemeleri
TRDE526
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri II
TRDE530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Dilbilim II
TRDE532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu