Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fizyoloji (Tıp) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksek lisans derecesi alabilmek için, bir yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi boyunca 21 (yirmi bir) krediden az olmamak üzere en az 7 (yedi) adet ders; 1 (bir) seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamak zorundadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmiş kararlar esas alınır
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ‘Fizyoloji Yüksek Lisans‘ diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Program Profili
Fizyoloji Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans öğrenci ve danışmanın bilimsel araştırma konusu olarak ilgisine de bağlı olarak nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve kardiyovasküler fizyoloji alanlarında derslerle destekli temel bilim araştırmaları şeklinde gerçekleşir. Eğitimin bir kısmı da araştırma yöntemleri olan deneysel verileri kayıt, istatistiksel analiz ederek sunuma hazırlama, temel fizyolojik ve ileri dijital teknolojik araştırma tekniklerini kullanarak sinyal ve verileri değerlendirmeyi öğrenmeyi kapsar. Yüksek lisans çalışmaları teorik ve uygulamalı çalışmalar ile tez çalışmalarını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında araştırıcı olarak çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu