Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel fizyoloji araştırmaları için gerekli alt yapıya sahip olma ve alanındaki teorik ve pratik bilgiyi kullanma becerisi
2.Fizyoloji bilimi alanında makale hazırlayabilme
3.Fizyoloji bilimi alanında bildiri sunabilme
4.Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
5.Fizyoloji alanındaki yapılan çalışmaları takip edebilecek, yazılı sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilecek düzeye gelmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu