Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Grup Dinamiği ve Liderlik
Ders Kodu: BSÖ525
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 1
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Liderlik kavramını, Liderin şahsi özelliklerini ve fonksiyonlarını, liderlik çeşitlerini kavratmak.

Özet İçerik

Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, spor alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin spor ortamında değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yakup YAZICI
Öğrenme Çıktıları
1.Liderlikle ilgili kuram ve kavramlarının neler olduğunu ve birbiriyle olan ilişkilerini ifade edebilecektir.
2.Liderlikle ilgili özellikler, davranışsal, durumsallık kuramlarını açıklar.
3.Spor organizasyonlarında liderlik ile ilgili yapıyı analiz edebilecektir.
4.Spor organizasyonlarında liderlik yaklaşımlarını açıklar.
5.Spor organizasyonlarında liderlik yaklaşım ve yöntemleri yardımıyla basit problemleri çözer.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Liderlik ve Spor (Bilge Donuk) Ötüken Neşriyat - Araştırma-İnceleme Dizisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Liderlik Kavram ve Kuramları
2. Hafta - Teorik
Özellikler Kuramı
3. Hafta - Teorik
Davranışsal Liderlik Kuramı
4. Hafta - Teorik
Durumsallık Kuramı
5. Hafta - Teorik
Yeni Liderlik Kuramları
6. Hafta - Teorik
Dönüşümcü liderlik
7. Hafta - Teorik
Etkileşimci liderlik
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Spor organizasyonlarında liderlik kavramı
10. Hafta - Teorik
Spor organizasyonlarında lider tipleri ve liderlik yaklaşımları
11. Hafta - Teorik
Özellikler kuramı ve Sporda Liderlik
12. Hafta - Teorik
Davranışsal Liderlik Kuramı ve Sporda Liderlik
13. Hafta - Teorik
Etkileşimci Liderlik Kuramı ve Sporda Liderlik
14. Hafta - Teorik
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1455140
Bireysel Çalışma44432
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
OÇ-1
2
4
3
2
4
2
OÇ-2
2
4
3
5
2
5
OÇ-3
3
4
3
2
4
3
OÇ-4
3
4
4
2
3
2
OÇ-5
4
3
2
4
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu