Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Kemal ERGİN
Anabilim Dalı Başkanı
Temel Onkoloji ve Kanser biyolojisi Yüksek Lisans Programının temel amacı uluslararası ölçütlere göre kabul görmüş bilimsel içerikte bilgi ve laboratuar becerisiyle donatılmış bilim insanı yetiştirmektir. Bu eğitim çerçevesinde temel bilgilerini klinik olaylara sağlam bir yapısal ve moleküler temel üzerinde daha geniş bir perspektifte bakabilen, kanser ve kök hücre incelemelerinde uygulanan laboratuar tekniklerini uygulayabilen, bilgiye ulaşabilen, problemi belirleyip hipotezler üretebilen, deney sürecini düzenleyebilen ve elde ettiği verileri değerlendirip sunabilen kişiler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Tarihçesi
Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi Yüksek Lisans Programı 2016 yılında, ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Misyon
Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi insanlarda değişik tip ve evrelerde görülen kanserlerdeki farklı hücre tiplerinin mikroskobik ve moleküler yapılarını ve yapıyla bağlantılı işlevlerini; moleküler, genetik ve histopatolojik düzeyde incelemektedir. Kanser bilimi özellikle insan organizmasının erken gelişimi için çok önemli olan kök hücrelerin tespiti ve bununla ilişkili laboratuvar tekniklerinin uygulandığı, bazı hastalıkların ve kanser türlerinin tedavisinde önemli yeri olan klinik uygulamaya yönelik bir alandır.
Vizyon
Temel Onkoloji ve Kanser Biyolojisi Yüksek Lisans Programı, Temel ve Klinik bilimler alanındaki programlara önemli bir katkı sağlamaktadır. Başta Tıp Fakültesi Hematoloji ve Onkoloji klinikleri ile birlikte, genetik, biyoloji ve diğer temel bilimler programları ve klinik bilimler ile ortak çalışmalar hız kazanmakta ve yeni projeler geliştirilmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksek lisans programının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için mevcut klinik imkânlara (yaklaşık 1144 m2) ek olarak sınıf, laboratuar v.b. bulunmaktadır. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Teknik Altyapı
Öğrencilerin projelerini ve tezlerini yürütebileceği Tıbbi Genetik/Histoloji ve Embriyoloji laboratuvarlarında her türlü imkan mevcuttur. Öğrenciler Hücre Kültürü Lab, Genetik Lab, Hematoloji Lab, Flow Sitometri Lab. ve ADÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarlarında çalışma yapabilmektedirler. Ayrıca Tıp Fakültesi, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve ADÜ Merkez Kütüphanesinin imkanlarından faydalanabilmektedirler. Bölüm Ayrıntılı Bilgi: https://akademik.adu.edu.tr/ad/sbe/tokb/
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu