Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Analiz
Ders Kodu: UEK507
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1.İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek
2.İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek ve mevcut bilgilerini yenilemek ve sürekli geliştirmek
3.İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
4.İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak ve karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
5.İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa Sevüktekin, Ekonometriye Giriş, Dora Yayınları, 2013, Bursa.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Finansal tablo analizi konusuna genel giriş- iş analizi ve analiz araçları- oran analizi; trend analizi, karşılaştırmalı analiz.
2. Hafta - Teorik
Finansal tablo analizi konusuna genel giriş- iş analizi ve analiz araçları- oran analizi; trend analizi, karşılaştırmalı analiz.
3. Hafta - Teorik
Finansal Raporlama ve Analiz – Raporlama ortamı, muhasebe analizi
4. Hafta - Teorik
Finansal Faaliyetlerin Analizi – Borç analizi, kiralama sözleşmeleri, şarta bağlı borçlar, bilanço dışı borçlanma ve özsermaye analizi.
5. Hafta - Teorik
Yatırım Faaliyetlerinin Analizi – dönen varlık ve duran varlık analizi
6. Hafta - Teorik
Yatırım Faaliyetlerinin Analizi- işletme içi yatırımların analizi.
7. Hafta - Teorik
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
İşletmecilik Faaliyetlerinin Analizi- gelir, gider, kâr ve zarar analizi
9. Hafta - Teorik
Nakit Akış Analizi
10. Hafta - Teorik
Sermaye Verimlilik Analizi ve Kârlılık Analizi
11. Hafta - Teorik
Prospektif Analiz
12. Hafta - Teorik
Kredi Analizi – Likitide ve Ödeyebilme Analizi
13. Hafta - Teorik
Sermaye Analizi ve Değerleme
14. Hafta - Teorik
Dönemin Gözden Geçirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
2
5
1
2
OÇ-2
2
2
3
5
3
OÇ-3
1
2
2
5
3
OÇ-4
2
5
2
4
3
OÇ-5
2
1
2
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu