Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Zaman Serileri
Ders Kodu: UEK508
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İktisadi teorileri, istatistiksel ve ekonometrik analizleri daha iyi kavrayabilme.
2.İktisadi olayları niteliksel ve niceliksel düzeyde analiz yapabilme.
3.Ekonometri Bölümünü ilgilendiren İktisat, İşletme, Maliye ve Hukuk gibi diğer disiplinlerle ilgili bilgi sahibi olma.
4.Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.
5.Disiplinler arası ve disiplin içi çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımla çalışma becerilerine sahip olma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa Sevüktekin, Ekonometriye Giriş, Dora Yayınları, 2013, Bursa.
2. Sevüktekin, M.ve M. Çınar, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı, Geliştirilmiş Dördüncü Baskı Bursa: Dora Yayın, 2014.
3. Enders, W., Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley &Sons,Inc., 1995.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Zaman Serisi Kalıpları Genel Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Zaman Serisi Kalıplarının Grafiksel Analizleri
3. Hafta - Teorik
Zaman Serisi Analizleri, Modelleri ve Bazı Temel Kavramlar
4. Hafta - Teorik
Zaman Serilerinin Otokorelasyon Analizleri, Zaman Serilerinde Kısmî otokorelasyon Analizleri
5. Hafta - Teorik
Zaman Serilerinde Portmanteau Testleri, Zaman Serilerinin Korelogramı ve Durağanlık Testleri
6. Hafta - Teorik
Zaman Serisi Modelleri ve Fark Denklemi, Gecikme İşlemcisi ve Zaman Serisi Modellerine Uygulanması
7. Hafta - Teorik
Durağan Olmayan Zaman Serilerinin Fark Alma Sürecine Göre Durağan Hale Getirilmesi
8. Hafta - Teorik
Ders tekrarı ve Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Korelogramlar ile Durağanlık Testleri
10. Hafta - Teorik
Otoregresif (AR) Süreçler için İstatistiksel Modeller, Hareketli Ortalama (MA) Süreçleri için İstatistiksel Modeller, Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Süreçleri için İstatistiksel Modeller
11. Hafta - Teorik
Durağan-dışılık ve Entegrasyon Süreçleri, Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA) Süreçleri için İstatistiksel Modeller, Mevsimsel Box-Jenkins ARIMA Modelleri
12. Hafta - Teorik
Tek değişkenli Süreçler için Birim Kökler
13. Hafta - Teorik
Koentegrasyon ve Koentegrasyon Testleri
14. Hafta - Teorik
Hata Düzeltme Modelleri, Mevsimsel Entegrasyon ve Koentegrasyon
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
4
3
2
3
OÇ-2
4
3
2
5
2
OÇ-3
3
2
2
3
5
OÇ-4
1
2
3
4
3
OÇ-5
2
1
2
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu