Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Ders Kodu: UEK515
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilimlerde çok değişkenli verilere dayanan ilişkilerle ilgili çıkarımlarda bulunmak amacıyla gerekli teknikleri uygulayabilme.
2.Çok değişkenli normal dağılımın parametrelerini bilebilme.
3.Çok değişkenli hipotez testlerini uygulayabilme.
4.Faktör analizini uygulayabilme.
5.Kümeleme analizini uygulayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Necmi Gürsakal, R ile Programlama, Dora Yayınları, Bursa, 2014.
2.Hüseyin Tatlıdil, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ziraat Matbaacılık A. Ş. Ankara, 2002.
3.Editör: Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çok değişkenli istatistiksel analizin temel kavramları ve kullanım alanları
2. Hafta - Teorik
Çok değişkenli istatistiksel analizde kullanılan matris kuramı
3. Hafta - Teorik
Sürekli çok değişkenli dağılımlar
4. Hafta - Teorik
Çok değişkenli normal dağılım
5. Hafta - Teorik
Çok değişkenli hipotez testleri
6. Hafta - Teorik
Temel bileşenler analizi
7. Hafta - Teorik
Faktör analizi
8. Hafta - Teorik
Kanonik korelasyon analizi
9. Hafta - Teorik
Diskriminant analizi
10. Hafta - Teorik
Lojistik regresyon analizi
11. Hafta - Teorik
Kümeleme analizi
12. Hafta - Teorik
Çok boyutlu ölçekleme
13. Hafta - Teorik
Çok boyutlu ölçekleme ile temel bileşenler analizinin karşılaştırılması
14. Hafta - Teorik
Çok değişkenli regresyon analizi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
2
5
3
4
OÇ-2
2
5
4
5
5
OÇ-3
2
5
5
2
3
OÇ-4
3
5
5
5
1
OÇ-5
1
2
2
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu