Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Panel Veri Analizi
Ders Kodu: UEK518
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler panel veriler için geliştirilmiş ekonometrik tahmin ve test yöntemlerini teorik ve uygulamalı olarak kullanma becerisi edinecektir.
2.Öğrenciler panel veri analizinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar yazılımlarına (STATA, Eviews, vb) ilişkin bilgi ve beceri sahibi olurlar.
3.Öğrenciler kendi çalışma alanlarında bu yöntemleri bağımsız olarak uygulama becerisi edineceklerdir.
4.Panel veri doğrusal regresyon modelinin sonuçlarını yorumlayabilecektir.
5.Panel verilerde sayısal olmayan ve sınırlı bağımlı değişken modellerini analiz edip uygulayabilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa Sevüktekin, Ekonometriye Giriş, Dora Yayınları, Bursa, 2013.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar, Giriş
2. Hafta - Teorik
Tahmin yöntemlerinin gözden geçirilmesi (Doğrusal Modeller ve OLS, GLS, MLE, IV, GMM)
3. Hafta - Teorik
STATA ile ekonometrik analiz ve simülasyon
4. Hafta - Teorik
Devam
5. Hafta - Teorik
Doğrusal Panel Veri Modelleri: Sabit etkiler modeli, tek ve çift yönlü hata bileşenleri modelleri
6. Hafta - Teorik
Doğrusal Panel Veri Modelleri: Rassal etkiler
7. Hafta - Teorik
Testler ve tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması ve hipotez testleri
8. Hafta - Teorik
Eşzamanlı Denklemler ve Hata Bileşenleri Modelleri
9. Hafta - Teorik
Dinamik panel veri modelleri, Arellano-Bond, Arellano-Bover and Blundell and Bover Estimators
10. Hafta - Teorik
Dinamik panel veri modelleri, Arellano-Bond, Arellano-Bover and Blundell and Bover Estimators
11. Hafta - Teorik
Dengeli olmayan panel veri modelleri
12. Hafta - Teorik
Dengeli olmayan panel veri modelleri
13. Hafta - Teorik
Durağan olmayan panel veri modelleri, panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme testleri
14. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
3
3
4
5
OÇ-2
2
3
5
3
3
OÇ-3
2
3
5
3
5
OÇ-4
3
3
2
3
5
OÇ-5
2
5
5
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu