Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Spss ile Anket Tasarımı
Ders Kodu: UEK524
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Nicel verileri SPSS programına aktarır.
2.Nicel verileri analiz için hazır hale getirir.
3.Parametrik ve nonparametrik testleri ayırt edebilir.
4.Nicel veriler ile parametrik testleri gerçekleştirir.
5.Nicel veriler ile nonparametrik testleri gerçekleştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sosyal Bilimlerde SPSS ile veri analizi, Nuran BAYRAM, Ezgi Yayınevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma
2. Hafta - Teorik
İstatistik ve Spss programına genel bakış
3. Hafta - Teorik
Spss Analiz Teknikleri
4. Hafta - Teorik
Spss tablo oluşturma
5. Hafta - Teorik
Veri toplama ve kaydetme
6. Hafta - Teorik
Veri girişleri
7. Hafta - Teorik
Ki-kare testi
8. Hafta - Teorik
T-Testi
9. Hafta - Teorik
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Frekans Analizi
11. Hafta - Teorik
Korelasyon analizi
12. Hafta - Teorik
Regresyon testi
13. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
14. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
1
2
2
2
3
OÇ-2
1
3
3
2
5
OÇ-3
5
2
2
3
1
OÇ-4
2
2
1
2
3
OÇ-5
1
5
2
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu