Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu: UEK528
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sezgin DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2. İstatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
3. İstatistik alanında edindiği yüksek lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri güncel problemlere uygular ve aktarır.
4.Disiplinler arası çalışmalarda istatistik bilimini kullanabilme becerisine sahiptir.
5.İstatistik alanında edindiği bilgileri mesleki anlamda uygularken, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahiptir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Necmi Gürsakal, R ile Programlama, Dora Yayınları, Bursa, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim ve temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırmanın temel özellikleri
3. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırma yöntemleri
4. Hafta - Teorik
Bilimsel araştırma yönteminin aşamaları
5. Hafta - Teorik
Bilimsel bir araştırma problemi belirleme
6. Hafta - Teorik
Literatür tarama yöntemleri
7. Hafta - Teorik
Ara sınav
8. Hafta - Teorik
Veri toplama yöntemleri:Nitel ve Nİcel
9. Hafta - Teorik
Anket yöntemi ve soru hazırlama teknikleri
10. Hafta - Teorik
Güvenilirlik analizi
11. Hafta - Teorik
Geçerlilik analizi
12. Hafta - Teorik
Verilerin analizi ve yorumlanması
13. Hafta - Teorik
Araştırmanın raporlaştırılması ve akademik yazım kuralları
14. Hafta - Teorik
Akademik sunum hazırlama teknikleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1463126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
2
1
2
2
3
OÇ-2
5
2
1
3
2
OÇ-3
2
3
3
4
5
OÇ-4
1
2
4
3
2
OÇ-5
3
2
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu