Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programa kayıt olan öğrencilere uzman hemşire ünvanı verilir. İlk 2 dönem teorik ve uygulama derslerini başarıyla gecen öğrenci tez dönemine geçer. Derslerini,seminerini ve tez savunmasını bitirenler programdan mezun olur.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yok
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanlığı
Kayıt ve Kabul Koşulları
1. Yüksek lisans programına başvuracak adayların, yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü (Lisans mezunu) mezunu olmaları gerekmektedir. 2. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans derecesi
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 70 olması ve gerekli ders yükünü (21 ulusal kredi) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla tamamlamalıdır
Program Profili
Program birinci öğretimde örgün olarak yürütülen bir yüksek lisans programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşirelik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi), hastanelerde uzman hemşire (eğitim hemşiresi – klinik hemşiresi) olarak istihdam edilirler. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır. (Değişik madde: 25/04/2007-5634 S.K./5.mad)
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programlarına geçiş için başvurabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders bilgi formunda ayrıntılı olarak yer almaktadır
Mezuniyet Koşulları
Bir yüksek lisans öğrencisinin Yüksek lisans derecesi alabilmesi için, öğrenimi boyunca en az 21 (yirmi bir) kredilik dersleri, bir seminer dersini ve tez çalışmasını başarmak zorundadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu