Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Çocuk sağlığı alanında değişen kavramları ve yeni uygulamaları açıklayabilir
2.Çocuk sağlığı sorunları, çözüm önerileri ve sağlıkla ilgili politikalar konusunda tartışabilir
3.Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşiresinin rol ve işlevlerinin farkında olarak bakım verebilir
4.Sağlam çocuğun sağlığının geliştirilmesi ve yükseltilmesi konularını açıklayabilir
5.Çocuk hakları konusunda duyarlılık gösterir
6.Günlük yaşamında çocuk ve çocuğun sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlılık gösterir
7.Çocuğun bakım gereksinimlerini bütüncül ve hümanist yaklaşımla saptayabilir ve bakım verebilir
8.Etkili ve yeterli bakım sunmada sürekli öğrenmenin ve mesleki gelişimin önemini kavrayabilir
9.Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkin biçimde yürütebilir
10.Yaşamı tehdit edici ve kronik hastalığı olan çocukların bakımının yönetimi ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapabilir
11.Çocuk Sağlığı ve Hastalığı hemşireliği bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilir
12.Çocuğu ve ailesini etkileyen etik sorunlara duyarlılık gösterir
13.Profesyonel hemşirelik bilinci geliştirebilir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu