Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Hastane Enfeksiyon Kontrolü Disiplinlerarası Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili olan program, enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, hemşirelik ve tıp eğitimi gibi farklı disiplinlerin bir arada çalışacağı ve insan sağlığı ile ilişkili tüm bilim dalları ile koordinasyon içinde olacak bir programdır. Multidisipliner bir yükseklisans programı olan program teorik dersler, hastanede gerçekleştirilecek klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamalarından oluşmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hastane Enfeksiyon Kontrolü Yüksek Lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvuracak adayların Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi (Hemşirelik Y.O.), Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları kabul edilir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Sağlık kurumlarında hastane enfeksiyonlarını tespit etmek, nedenlerini ortaya koymak ve önlenmesine yönelik tedbirler almak amacı ile birçok yataklı sağlık kurumunda bu amaçla hizmet eden enfeksiyon kontrol komiteleri bulunmaktadır. Komite üyelerinin enfeksiyon ve kontrolü konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları komitenin etkinliğini artıran başlıca etmenlerdendir. Bu amaçla, enfeksiyon kontrol programı dahilinde çalışacak sağlık personellerinin enfeksiyon kontrolü konusunda hem teorik hem pratik olarak yetkinliğe sahip olmaları günümüzün başlıca enfeksiyon sorunu olan hastane enfeksiyonlarının sınırlanması ve belki de sıfırlanması için istenen bir durumdur. Hastane enfeksiyon kontrolü yüksek lisans programı ile sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol birimlerinin oluşturulmasında ve işletilmesinde etkin rol alabilecekleri nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinde ve enfeksiyon risklerinin yüksek olduğu birimlerde çalışırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu