Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hastane enfeksiyon kontrolü alanında ve ilişkili bilim alanlarında bilgi sahibi olmak
2.Hastane enfeksiyon kontrolü araştırma alanı ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen bilgiyi kullanabilmek
3.Hastane enfeksiyon kontrolü alanında kullanılan yöntemler ve uygulamalar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak
4.Hastane enfeksiyon kontrolü ile ilgili yasal uygulamaları ve ayrıntılarına hakim olmak
5.Hastane enfeksiyon kontrolü ile ilgili farklı stratejiler geliştirebilmek
6.Hastane enfeksiyon kontrolü alanında sağlık personelini ve halkı bilgilendirecek eğitimler tasarlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek
7.Hastane enfeksiyon kontrolü alanında güncel araştırmaları takip etmek ve eleştirel değerlendirmeler yapabilmek
8.Hastane enfeksiyon kontrolü alanında ekip çalışması yapabilmek, farklı disiplinler ile birlikte çalışarak ortak stratejiler geliştirmek
9.Hastane enfeksiyon kontrolü alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve bu değerlerin gelişimini desteklemek
10.Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirmek ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığı elde edebilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu