Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
İkinci öğretim Yüksek lisans programı 4 yarıyıl (2 yıl) sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara uzman diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Uzman
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
En az Lisans mezunu olmak.
Program Profili
Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı en az 21, en çok 30 kredilik en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans öğrencilerinin Enstitü Ortak Seçmeli Derslerinden alacağı dersler yüksek lisans kredisine ve not ortalamasına dahil edilmez. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ABD veya ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yüksek öğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar,mikrobiyoloji uzmanlığına ihtiyaç duyan her sektörde iş başvurusu yapabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, ilgili bölümlerin Doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Arasına notunun % 40’ı ve final sınav notunun % 60 ‘ının toplamı en az 70 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin orijinal, ciltlenmiş sekiz kopyasını ve tezin pdf formatında kaydedilmiş sekiz adet CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK’nca karar verilir. Yazım kurallarına uymayan tez, öğrenciye iade edilerek tekrar yazılması için Enstitü Müdürlüğünce bir aya kadar ek süre tanınır. Düzeltmeler sonucunda tezi uygun görülen öğrenci, mezuniyete hak kazazır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu