Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 01 Zorunlu 12
Seçmeli Ders Grubu 01 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bakteri Morfolojisi
MİK501
Zorunlu 2 0 4
Gram Pozitif Koklar ve İnfeksiyonları
MİK502
Zorunlu 2 0 4
Mikrobiyolojik Boyalar ve Özel Boyama Teknikleri
MİK503
Zorunlu 2 2 4
Enterobacteriaceae Familyası ve İnfeksiyonları
MİK504
Zorunlu 2 0 4
Besiyeri Hazırlama Teknikleri ve Bakteri Kültürü
MİK505
Zorunlu 2 2 4
Epidemiyoloji
MİK506
Zorunlu 2 0 4
Seminer
MİK701
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Humoral ve Hücresel Bağışıklık
MİK507
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Asidorezistans Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK521
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarında Laboratuvar Uygulamaları
MİK522
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Klinik Mikrobiyoloji
MİK523
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK524
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK525
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mantarların Genel Özellikleri
MİK526
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Aşılar, Serumlar ve Proflakside Kullanımları
MİK528
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK530
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK531
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikroaerofilik Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK533
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Anaerobik Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK534
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aerobik Gram Pozitif Basiller ve İnfeksiyonları
MİK535
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Medikal Önemi Olan Mantarlar
MİK539
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Dermatofitlerin Tanımlanması ve İdentifikasyonu
MİK540
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bakteriyel İnfeksiyonların Patogenezi
MİK541
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Antijen Antikor Reaksiyonları
MİK542
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Helicobacter İnfeksiyonları
MİK543
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İnfeksiyoz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizması
MİK544
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kanatlı İmmunolojisi
MİK545
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojik Tolerans
MİK546
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mastitisin Laboratuvar Tanısı
MİK547
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Brucella İnfeksiyonlarında Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi
MİK548
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakteriyel Virulens Faktörleri
MİK549
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Coxiella İnfeksiyonlarında Moleküler Tanı
MİK550
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kene Kaynaklı Bakteriyel İnfeksiyonlar
MİK551
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Süt Sığırcılığı Bakteriyel İnfeksiyonları
MİK552
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonları
MİK553
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Campylobacter İnfeksiyonları ve Moleküler Tanı Yöntemleri
MİK554
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK555
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK556
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları
MİK557
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mikrobiyoloji Literatürü
MİK558
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İnternette Mikrobiyoloji
MİK559
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK561
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Antibiyotik Dirençlilik Testleri
MİK527
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyolojik Sayım Teknikleri
MİK532
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK529
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Hücresel İmmunite Ölçüm Teknikleri
MİK536
Bölüm Seçmeli 2 2 5
İmmun Reaksiyonda Rol Alan Hücreler ve Fonksiyonları
MİK537
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar
MİK538
Bölüm Seçmeli 2 2 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 02 Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 02 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bakteri Morfolojisi
MİK501
Zorunlu 2 0 4
Gram Pozitif Koklar ve İnfeksiyonları
MİK502
Zorunlu 2 0 4
Mikrobiyolojik Boyalar ve Özel Boyama Teknikleri
MİK503
Zorunlu 2 2 4
Enterobacteriaceae Familyası ve İnfeksiyonları
MİK504
Zorunlu 2 0 4
Besiyeri Hazırlama Teknikleri ve Bakteri Kültürü
MİK505
Zorunlu 2 2 4
Epidemiyoloji
MİK506
Zorunlu 2 0 4
Seminer
MİK701
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Humoral ve Hücresel Bağışıklık
MİK507
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Asidorezistans Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK521
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Deneme Hayvanlarında Laboratuvar Uygulamaları
MİK522
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Klinik Mikrobiyoloji
MİK523
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bakteriyel Tavuk Hastalıkları
MİK524
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Viral Tavuk Hastalıkları
MİK525
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mantarların Genel Özellikleri
MİK526
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Aşılar, Serumlar ve Proflakside Kullanımları
MİK528
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Mikrobiyolojisi
MİK530
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Zoonotik İnfeksiyonlar
MİK531
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mikroaerofilik Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK533
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Anaerobik Bakteriler ve İnfeksiyonları
MİK534
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Aerobik Gram Pozitif Basiller ve İnfeksiyonları
MİK535
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Medikal Önemi Olan Mantarlar
MİK539
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Dermatofitlerin Tanımlanması ve İdentifikasyonu
MİK540
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bakteriyel İnfeksiyonların Patogenezi
MİK541
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Antijen Antikor Reaksiyonları
MİK542
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Helicobacter İnfeksiyonları
MİK543
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İnfeksiyoz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizması
MİK544
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kanatlı İmmunolojisi
MİK545
Bölüm Seçmeli 1 0 1
İmmunolojik Tolerans
MİK546
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Mastitisin Laboratuvar Tanısı
MİK547
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Brucella İnfeksiyonlarında Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi
MİK548
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bakteriyel Virulens Faktörleri
MİK549
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Coxiella İnfeksiyonlarında Moleküler Tanı
MİK550
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kene Kaynaklı Bakteriyel İnfeksiyonlar
MİK551
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Süt Sığırcılığı Bakteriyel İnfeksiyonları
MİK552
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Domuzların Bakteriyel İnfeksiyonları
MİK553
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Campylobacter İnfeksiyonları ve Moleküler Tanı Yöntemleri
MİK554
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kafes Kuşlarının İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK555
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Atların İnfeksiyöz Hastalıkları
MİK556
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Aşı Üretim Teknikleri ve Uygulamaları
MİK557
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mikrobiyoloji Literatürü
MİK558
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İnternette Mikrobiyoloji
MİK559
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MİK560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
MİK561
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Antibiyotik Dirençlilik Testleri
MİK527
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Mikrobiyolojik Sayım Teknikleri
MİK532
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Özel Laboratuvar Uygulamaları
MİK529
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Hücresel İmmunite Ölçüm Teknikleri
MİK536
Bölüm Seçmeli 2 2 5
İmmun Reaksiyonda Rol Alan Hücreler ve Fonksiyonları
MİK537
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar
MİK538
Bölüm Seçmeli 2 2 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Tez Çalışması Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu