Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Bülent BOZDOĞAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Bu yüksek lisans programında temel ve tanısal moleküler biyoteknoloji alanındaki prensip ve uygulamalar ile ilgili kapsamlı temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Yüksek lisans öğrencilerine moleküler biyoteknoloji kavramları, gen klonlanması, gen ekspresyonu, nükleik asit ve protein izolasyonu, nükleik asit çoğaltılması ve gen varyantlarının oluşturulması, hibridizasyon yöntemleri, hastalık etkenlerinin tanılanması, virulans faktörleri ve antijenik yapılar, bağışıklık sistemi ve aşı, enzimler ve rekombinant üretimleri gibi konular anlatılacak ve bu yöntemlerin nasıl kullanacakları konusunda bilgiler verilecektir.
Tarihçesi
Moleküler Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoteknoloji Anabilim Dalı bünyesinde 2018 yılında Eğitim Öğretim faaliyetine açılmıştır.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte, günümüzde eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve çağdaş seviyeye ulaşabilmesi önem taşımaktadır. Moleküler biyoteknoloji lisansüstü programı oluşan rekabet ortamında bu konuda var olan büyük eksikliği kapatabilecek ve pek çok ilgili disiplinde yer alabilecek bilim insanlarının yetişmesini sağlayacaktır.
Vizyon
Yüksek lisans eğitimi bilime ve insana yatırım yapma amacına yönelik bir süreçtir. Lisansüstü eğitim kişilere, bağımsız araştırma yapabilmek, bilimsel olayları geniş bir bakış açısıyla irdeleyerek yorumlayabilmek, özgün sonuçlara ulaşabilmek, bilimsel çalışma ortamı oluşturmak ve yeni sentezlere ulaşabilmek için gerekli koşulları belirleyebilme yeteneği kazandırmaktadır. Moleküler biyoteknolojinin modern hayatın pek çok alanında büyük etkisi bulunup; disiplinler arası kullanıma açıktır. Moleküler biyoteknolojinin uygulama alanları çok geniştir: sağlık, tarım, çevre, gıda, ilaç sanayi, endüstri, vs. ve tüm bu bilim dalları ile uğraşan kişiler bu disiplinden yararlanabilir.
Amaç
Moleküler Biyoteknoloji tekniklerinin ve bilgi birikiminin kullanılabileceği sağlık, tarım, çevre, gıda, ilaç sanayi, endüstri alanlarında bilim insanları yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Moleküler Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında eğitim görecek öğrenciler ADÜ-REDPROM (Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezi); ADÜ-BİLTEM (Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve ADÜ Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında eğitim ve araştırma olanakları bulacaklardır.
Teknik Altyapı
ADÜ-REDPROM (Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezi) (120 m2); ADÜ-BİLTEM (Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve ADÜ Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (30 m2) nda moleküler biyoteknoloji, rekombinant üretim alanlarında kullanılabilecek etüv, termal dönüştürücüler, elektroforez görüntüleme sistemleri, HPLC cihazı, otoklav, mikroskoplar, spektrofotometreler, Real-Time PCR cihazları, vb ekipmanlar bulunmaktadır. Ayrıca ADÜ-REDPROM da öğrenci kullanımına açık bilgisayarlar, ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası ve ADÜ Merkez Kütüphane Bilgisayar Laboratuvarları yer almaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu