Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: STU501
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Öğrencilere bilimsel araştırmanın türleri ve aşamaları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bilimsel araştırmanın temel özellikleri, araştırmada teorinin önemi ve özellikle turizm alanında yapılan çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. Nicel ve nitel yöntemin üstün ve zayıf yönleri tartışılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AYYILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1. Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2. Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak
3. Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine sahip olmak
4.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilinci kazanmak
5.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliğinin farkına varmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Böke,K. (2009)Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınları, İstanbul.
2.Vaus, D.A.(1996)Surveys in Social Research , Allen and Unwin Pity Ltd., Australia.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etik nedir? Araştırmada etik nedir? Nasıl uygulanmaktadır?
2. Hafta - Teorik
Bilimsel yönteme giriş ve temel kavramlar
3. Hafta - Teorik
Araştırmalarda metodoloji yaklaşımı
4. Hafta - Teorik
Araştırma yöntemleri, aşamaları, yöntem, stratejiler
5. Hafta - Teorik
Araştırmada güvenirlilik
6. Hafta - Teorik
Araştırmada geçerlilik
7. Hafta - Teorik
Örnekleme teorisinin temel kavramları,örnekleme yapmayı gerekli kılan faktörler
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Anket yöntemi, anket yönteminin genel yapısı, türleri
10. Hafta - Teorik
Anket yöntemi, anket yönteminin genel yapısı, türleri
11. Hafta - Teorik
Görüşme tekniğinin incelenmesi
12. Hafta - Teorik
Gözlem tekniğinin incelenmesi
13. Hafta - Teorik
Etnografi
14. Hafta - Teorik
Araştırmada raporlama yapmak
15. Hafta - Teorik
Dönem Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ödev43012
Dönem Ödevi1718
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu