Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık Turizminde Sigorta ve Teşvikler
Ders Kodu: STU510
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Sağlık turizmine yönelik sosyal politikaların incelenmesi, Sağlık turizmine ilişkin Türkiye’de ve dünyada uygulanan teşviklerin incelenmesi

Özet İçerik

Sağlık turizmine yönelik Türkiye’de ve dünyada çıkarılan yasaların, uygulanan sosyal politikaların ve bireylerin sahip oldukları sigortaların sağlık turizminde geçerliliğinin öğrenilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sağlık turizmi ile ilgili Türkiye’de çıkarılmış yasalara hakim olmak
2. Sağlık turizminin alt segmentlerinin her biri için ne tür yasaların mevcut olduğunu bilmek
3.Sağlık turizminde kullanılan sigorta türleri bilmek
4.Sağlık turizmi ile ilgili dünyada çıkarılmış yasalara hakim olmak
5.Sağlık turizminde kullanılan uluslararası akreditasyonları bilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tantuş, H.Ö., Sağlık Turizminde Mevzuat ve Teşvikler, Saturk, 2014
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması
2. Hafta - Teorik
Sağlık turizmine ilişkin yasalar
3. Hafta - Teorik
Sağlık turizmine ilişkin bireylere yönelik teşvikler
4. Hafta - Teorik
Sağlık turizmine ilişkin işletmelere yönelik teşvikler
5. Hafta - Teorik
Engelli turizmine yönelik yasa ve teşvikler
6. Hafta - Teorik
Üçüncü yaş turizmine yönelik yasa ve teşvikler
7. Hafta - Teorik
Termal turizme yönelik yasa ve teşvikler
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sağlık turizminde sigortalar
10. Hafta - Teorik
Health insurances in Turkey and using ways in health tourism
11. Hafta - Teorik
Dünyada sağlık sigortaları ve turizme yönelik kullanılması
12. Hafta - Teorik
Sağlık sigortalarında akreditasyon
13. Hafta - Teorik
Sağlık sigortaları ve hukuksal mevzuat
14. Hafta - Teorik
Sağlık turizminde aracılar ve sağlık sigortalarıyla ilişkileri
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders1453112
Ara Sınav1101121
Dönem Sonu Sınavı1101121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu