Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık Turizminde Pazarlama
Ders Kodu: STU503
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Bir taraftan pazarlama bilgi, kavram, kuram ve araçlarının turizm açısından değerlendirebilmek-uygulayabilmek, diğer taraftan sağlık turizmi pazarlanmasına özgü yeni bilgi, kavram, kuram ve araçları geliştirebilmektir.

Özet İçerik

Pazarlamanın kavranması, sağlık turizm pazarlamasının kavranması, sağlık turisti tüketici davranışı, satın alma karar süreci, turistik istem ve turist tiplendirmesi, sağlık turizm pazarları ve pazar bölümlemesi, sağlık turizmi ürün kararları, fiyatlama kararları, dağıtımkararları, tutundurma kararları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Abdullah TANRISEVDİ
Öğrenme Çıktıları
1.Sağlık turizm pazarlamasının niteliğini öğrenir.
2.Sağlık hizmetinin belirleyici özelliklerini kavrar.
3.Sağlık turizmi satın alma karar sürecini öğrenir.
4.Sağlık turizmi ürün ve hizmet arasındaki farklılıkları öğrenir.
5.Sağlık turizmi ürünün niteliğini, boyutlarını ve düzeylerini kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Rızaoğlu, Bahattin (2007), Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.
2.Zeithaml, V.A., Bitner, M.J and Gremler, D.D. (2009). Services Marketing, McGraw-Hill Internationbal Editon.
3.Peter, J. P. And Olson, J.C. (2010). Consumer Behavior & Marketing Strategy, McGraw-Hill Irwin
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlamanın kavranması (pazarlamanın uğraşmak zorunda olduğu engeller, pazarlama yönlü olmanın ilkeleri, pazarlama işlevleri)
2. Hafta - Teorik
Turizm pazarlamasının kavranması (niteliği, turizm pazarlama anlayışının geliştirilmesi, hizmetin özellikleri turizm pazarlamasının özellikleri)
3. Hafta - Teorik
Turistik tüketici davranışı (turistik tüketici davranış araştırmasının yararları, turistik tüketici davranışının psikolojik, toplumsal, kültürel, kişisel, durumsal etmenleri)
4. Hafta - Teorik
Sağlık turisti satın alma karar süreci (satın alma karar sürecinin aşamaları, etmenleri, algılanan risk ve çeşitleri, özellikleri)
5. Hafta - Teorik
Turistik istem ve turist tiplendirmesi (turistik istemi oluşturan etmenler, turistik istemin özellikleri, turist tiplendirmeleri)
6. Hafta - Teorik
Sağlık turizm pazarları ve pazar bölümlemesi (Pazar ve Pazar bölümlemenin niteliği, Pazar bölümlemenin dayandırıldığı varsayımlar, Pazar bölümlemenin yararları ve koşulları, bölümleme yöntemleri, turizm pazarlarının gruplandırılması ve özellikleri)
7. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi ürün kararları (turistik ürün kararlarının niteliği, turistik ürünlerin boyutları ve düzeyleri, turistik ürün sınıflandırılması, turistik ürünlerin özellikleri, turistik ürün stratejileri)
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi ürün kararları (turistik ürün kararlarının niteliği, turistik ürünlerin boyutları ve düzeyleri, turistik ürün sınıflandırılması, turistik ürünlerin özellikleri, turistik ürün stratejileri)
10. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi fiyatlama kararları (fiyatlama amaçları, fiyatlama yaklaşımları, fiyat değişiklikleri)
11. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi fiyatlama kararları (fiyatlama amaçları, fiyatlama yaklaşımları, fiyat değişiklikleri)
12. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi dağıtım (turist getirme) kararları: dağıtım sistemleri( dağıtım işlevleri, turistik dağıtım sisteminin türleri)
13. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi dağıtım (turist getirme) kararları: turizm pazarlama aracıları (turizm pazarlama aracılarının faaliyetleri, sınıflandırılması)
14. Hafta - Teorik
Sağlık turizmi tutundurma kararları (tutundurmanın boyutları, tutundurma yaklaşımları-reklamcılık, halkla ilişkiler, sürülmeme, bildirseme, duyurum, lobicilik, kişisel satış
15. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev143156
Bireysel Çalışma142142
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu