Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık Turizminde Yatırım Projeleri ve Analizi
Ders Kodu: STU506
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Hukuki, ekonomik, teknik ve finansal etütler sonucu proje değerlendirmesini mümkün kılmak. Ayrıca Termal Turizm Master Planı ile güncel teşvik politikalarını öğrenmek.

Özet İçerik

Termal Turizm Master Planı’na ve bu planın kapsadığı bölgelerin incelemesini yapmak. Yatırım amaç ve nedenlerini, yatırım türlerini öğrenmek. Yatırım kararında etkili olan faktörleri, güncel teşvikleri de göz önüne alarak değerlendirmek. Yatırım proje değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1. Termal Turizm Master Planı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
2. Sağlık turizm işletmeleri için fizibilite verilerini anlamlandırmak.
3. Sağlık turizmi yöneticiliğinin gerektirdiği stratejik yönetim faktörlerini tanımak.
4.Sağlık turizmi özelinde arz ve talep yapabilmek.
5.Sağlık turizmi özelinde risk analizleri yapabilmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Uzun, E. (2009), Yatırım Yapılabilirlik Analizleri & Proje Değerlendirme, İzmir: Birleşik Yayıncılık
2.Anbar, A. (2015), Yatırım Projeleri Analizi, Bursa: Ekin Basım Yayın.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Termal Turizm Master Planı 2007-2023
2. Hafta - Teorik
Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesinin Analizi
3. Hafta - Teorik
Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesinin Analizi
4. Hafta - Teorik
Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesinin Analizi
5. Hafta - Teorik
Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesinin Analizi
6. Hafta - Teorik
Termal Turizm Yatırım Olanakları
7. Hafta - Teorik
Sağlık Turizmi Açısından Ulusal ve Küresel Teşvik Politikaları
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sağlık Turizminde Finansal ve Reel Yatırımlar
10. Hafta - Teorik
Sağlık Turizminde Bağımlı ve Bağımsız Yatırımlar
11. Hafta - Teorik
Sağlık Turizmi Yatırımlarında Fizibilite Etütleri
12. Hafta - Teorik
Sağlık Turizmi ve Talep Analizi
13. Hafta - Teorik
Sağlık Turizmi İşletmeleri Açısından Risk Analizi
14. Hafta - Teorik
Sağlık Turizmi İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev141128
Dönem Ödevi110212
Bireysel Çalışma142142
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu