Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Aziz BOSTAN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Aziz BOSTAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Turizmi Yüksek Lisans programı 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Akademik kadro olarak dört profesör ve altı doçent ile yüksek lisan programı devam ettirilmektedir. Sağlık Turizmi ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı olarak dersler interdisipliner olarak sürdürülmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı 2017 yılında açılmıştır.
Misyon
Artan dünya nüfusunda sağlık ve turizmin bir araya gelmesiyle; organizasyon yapabilen nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Ülkemize gelen hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.
Amaç
Sağlık Turizmi Lisans Üstü Programının amacı; turizmin sağlık alanında bilgi sahibi, organizasyon yapabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu program ile öğrencilerin bu alanda uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Sağlık turizmi olarak teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde klinikler ziyaret edilerek öğrencilere somut örnekler gösterilmektedir.
Teknik Altyapı
Tıp Terminolojisi derslerinde genel anatomik bilgi verilerek ve kliniğe gidilerek uygulamalı dersler yapılmaktadır. Dental sağlık derslerinin diş fakültesinde çeşitli departmanlarda poliklinik ziyareti yapılarak değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu