Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Yaşar KUZUCU
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yaşar KUZUCU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Aile Danışmanlığındaki çalışma konuları şunlardır: Aile yaşam döngüsü, aile ve evliliğin işlevselliğinin değerlendirilmesi ve değişik aile yaklaşımlarında terapisi, görgül odaklı uygulama, yetişkin ve çocuk odaklı sorunlara müdahale, boşanma ve yeniden evliliklerin dinamiği ve süreçleri, ailedeki bozulan işlevselliğe gelişimsel ve sosyokültürel yaklaşım, koruyucu/önleyici aile hizmetleri, aile üyelerinden birinin ya da bir kaçının özel gereksinime sahip olduğu ailelerle çalışma, aile içi şiddet ve istismar, toplumsal cinsiyet, farklılıklar ve kültürler arası konular. ADÜ Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı yukarıda yer alan çalışma konularına hâkim, uygulama ve araştırma deneyimi olan psikolojik danışmanlık, psikoloji ve psikiyatri alanlarından 12 araştırmacının bir araya gelmesiyle kurulmuş bir programdır. Eğitim dili Türkçedir. Program kapsamında zorunlu derslerin yanısıra aile psikolojisi, yetişkinlik, yakın ilişkiler, aile içi kriz ve stresle başetme, aile danışmanlığı kuramları ve uygulamaları, çocuk ve ergen psikopatolojisinde aile danışmanlığı, ebeveynler arası çatışma ve çocukların uyumu, istatistik vb. dersler yer almaktadır.
Tarihçesi
ADÜ Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı 2018 yılında eğitime başlamıştır. Başta ADÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik anabilim dalı öğretim üyeleri olmak üzere, eğitim psikolojisi, klinik psikoloji, çocuk psikiyatrisi ve sosyal psikoloji alanında görev yapan bilim insanlarının biraya gelerek alt yapısını oluşturdukları program disiplinler arası işbirliğini öne çıkarmaktadır. Programın Anabilim Dalı başkanlığı Doç. Dr. Yaşar Kuzucu tarafından yürütülmektedir.
Misyon
Program öğrencilere aile psikolojisi ve danışmanlığı hakkında ileri düzeyde teorik, görgül ve yöntemsel bilgi vermek ve bu bilgiyi aile ile ilişkili alanlarda uygulamayı öğrenme fırsatı sunmak amacıyla kurulmuştur. Aile psikolojisi ve danışmanlığı hakkında bilgi ve beceri kazanan öğrencilerin uygulamacı ve/veya uygulamalı alanda araştırmacı olarak çalışması beklenmektedir.
Vizyon
Eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişmesine katkıda bulunan, evrensel ve kültürel değerlere duyarlı, meslek etiğine bağlı, aile üyelerinin ruh sağlığını korumayı sağlayacak aile danışmanları yetiştirmeye çalışan bir program olmaktır.
Amaç
Aile Danışmanlığı, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında ve sonrasında çocuklarla ve aileyle ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Odağında, aile bireylerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisinin aileyi bir bütün olarak kapsadığı ve çözüm sürecinde ailenin bir bütün olarak belirleyici olduğu kabulü yer almaktadır. Program, ailelere yaşadıkları aile içi sorunların çözümünde yardımcı olabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirmeye yöneliktir.
Fiziki Altyapı
ADÜ Aile Danışmanlığı programının dersleri öğretim üyelerinin dağılım oranına uygun şekilde ağırlıklı olarak ADÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Dersliğinde yapılmaktadır. Bununla birlikte disiplinler arası bir program olduğu için derslerin bir kısmı psikoloji ve psikiyatri seminer salonlarında da verilmektedir. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
ADÜ Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı, Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 15 kişilik 1 derslik ile danışmanlık uygulamalarının yapıldığı 1 görüşme odasından yararlanmaktadır. Aile danışmanlığı uygulamalarını kampüs içinde ve dışında yapabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu