Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Dersin kazandırdığı bilgileri insan kaynakları alanına uygulayabilme
2.Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
3.İnsan kaynakları ile ilgili problemleri tanımlama, analiz etme ve çözüm alternatifleri geliştirebilme
4.İnsan kaynakları alanındaki işletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
5.İnsan kaynakları yönetiminin güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu