Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Anabilim Dalı Başkanı
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), modern organizasyonları yönetebilmek için kritik olan bilgisayar ve bilişim sistemleri alanlarında çalışma yapmak anlamına gelmektedir. YBS yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplinler arası bir alandır. İşletmelere ve işletmelerin müşterilerine değer yaratmak için; insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak ve işletmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bir arada uygulamaktır.
Tarihçesi
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Misyon
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD’nin misyonu, dünyada ve ülkemizde alanında oluşan yenilikleri ve gelişmeleri araştıran, izleyen, iş dünyası ile iş birliğinde olan bir akademik altyapı oluşturarak yönetim bilişim sistemleri alanında yenilikçi, girişimci, teknolojik donanımlı insan gücü yetiştirmektir.
Vizyon
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD’nin vizyonu, dünya genelinde ve ülke özelinde alanında özgün araştırmalar yapan ve ileri uygulamaların yaygınlaşması çalışmalarına destek veren bir üstün yetenekli bir akademik kadro ile alanında bilgi toplumu olmaya öncü ABD olarak yer bulmaktır.
Amaç
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD’nin amacı, öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra iş ve sistem kavramlarını bir arada öğretmek ve bilgi sistemlerinin tasarlanması ve yönetimi için gerekli adımları atabilmelerine yardımcı olmaktır. Öğretim programı kavramlar, metotlar ve bilişim sistemlerinin sahadaki pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bilişim sistemlerini kurum ve kuruluş içinde karar vermede kullanmalarına katkı sağlayacak becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans öğrencileri bir organizasyonun dijital mal varlığını planlayacak, tasarlayacak, kullanacak, yönetecek ve güvenliğini sağlayacak şekilde yetiştirmektedir. Modern iş ortamında dijital varlıklar teknolojinin yanı sıra bilişim sistemleri alt yapılı iş süreçleriyle birlikte, bilgiyi elde etme, işleme, sentezleme, yönetme ve iletme süreçlerini de kapsamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu