Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın eğitim dili Türkçe'dir. Ders aşaması ve tez aşamasını içerir. Öğrenci danışmanı ile belirledikleri dersleri alır ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki herhangi bir konuda yüksek lisans tez çalışmasını tamamlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı'na kabul ve kayıt koşulları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans öğretim programına, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar kabul edilirler. Diğer koşullar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin (https://akademik.adu.edu.tr/enstitu/fen/default.asp?idx=393230) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceden tamamlanan öğrenme ve kazanılan haklara yönelik işlemler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı'na ait yeterlilik koşulları ve kuralları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Program Profili
Master derecesi programı, en az 60 AKTSlik ders (en az 7ders ve bir seminer) ve 60 AKTS de tez çalışması içerir. Eğitim dili Türkçe'dir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar özel sektörde ya da kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca mezunlar akademisyen olarak çalışabilir ve/veya öğrenimlerine doktora eğitimleriyle devam edebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Mezunlar doktora eğitimi (PhD) yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar yazılı yoklama, sözlü yoklama, test, ödev, proje, uygulama, uzaktan sınav, vb. yöntemlerle veya bunların değişik ağırlıklarda kombinasyonlarıyla yapılır. Dönem başında öğrenciler ilan edilen ders izlencesine göre bu hususlar belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sınavlar ve Ölçme değerlendirme işlemleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerince yürütülür.
Mezuniyet Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans eğitim programı 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Diğer kurallar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu